04
apr

College Tour: Bouwen aan vertrouwen; voorwaarde voor een succesvolle transitie!

Datum & tijd: Plaats in agenda

Locatie: Statenzaal Huis voor de provincie Utrecht

De PCL nodigt u uit in gesprek te gaan met Daan Roovers

College Tour: Bouwen aan vertrouwen; voorwaarde voor een succesvolle transitie!

Statenleden provincie Utrecht, Gedeputeerde Staten, Raadsleden gemeenten, bestuurders, maatschappelijke partijen, ambtenaren provincie Utrecht en overige geïnteresseerden.

Graag nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst van de College Tour ‘Bouwen aan vertrouwen’, waarin we deze keer, onder leiding van PCL-lid Ronald Löhr, in gesprek gaan met Daan Roovers.

Het verbeteren van het vertrouwen en het creëren van meer begrip en draagvlak tussen burgers en overheden is in de ogen van de PCL een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van provinciaal beleid op de grote transities die onze leefomgeving gaan bepalen.

Heeft het openbaar bestuur meer/ander gezag nodig om het vertrouwen van burgers te herwinnen? Wanneer ben je gezagwaardig als openbaar bestuur? Hoe vertalen we dat naar het provinciale bestuur? Daarover en meer gaat het gesprek met Daan Roovers. Zie ook haar bijdrage als lid van het ROB aan de rapportage “Gezag herwinnen”.

Daan Rovers
Daan Roovers is publieksfilosoof, universitair docent en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarnaast was zij Denker des Vaderlands en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zij initieerde onder meer debat over het functioneren van een democratie en de belangrijke plek die burgers daarin innemen. Ook publiceerde zij het boek ‘Wij zijn de politiek’. Fotograaf: Ruud Pos

Deze derde College Tour bijeenkomst is onderdeel van een reeks van vijf bijeenkomsten. In juni 2022 organiseerde de PCL een gesprek met Josse de Voogd (zie blog), waarin hij inging op de vraag welke mensen en groepen hun vertrouwen in de politiek verliezen, niet meer stemmen, en dus afhaken. Op 1 februari jongstleden organiseerde de PCL de tweede College Tour bijeenkomst met Karel Smouter en Eva Rovers (zie blog). Zij gingen in op het onbehagen onder groepen mensen en bespraken manieren om hiermee om te gaan en het vertrouwen terug te kunnen winnen.

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door uiterlijk 28 maart een email te sturen naar: pcl@provincie-utrecht.nl. We kijken uit naar uw komst! (let op: vol = vol).

Namens,

Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht

Email: pcl@provincie-utrecht.nl