12
apr

Online-startbijeenkomst ‘Aan de slag met lokale hitteplannen’

Datum & tijd: tot Plaats in agenda

Locatie: Digitaal

We nodigen u van harte uit om mee te doen aan de startbijeenkomst hittestress en gezondheid op 12 april 2021. Tijdens deze digitale bijeenkomst wil de provincie Utrecht, in samenwerking met de GGD-regio, de ontwikkeling van lokale hitteplannen in gang zetten.  

Een lokaal hitteplan is een aanvulling op het Nationaal Hitteplan, dat vooral een waarschuwende functie heeft. Doel van een lokale hitteplannen is de versterking van een lokaal netwerk van eerstelijnszorgorganisaties die gemeenten gaan ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare groepen. 

In regionale adaptatiestrategieën en -plannen is hitte een van de thema’s die aan bod komen. Werkregio’s nemen maatregelen om hittestress te voorkomen. Hitteplannen dragen hieraan bij. De ambitie van de Provincie Utrecht is dat in 2023 alle 26 gemeenten een lokaal hitteplan hebben.   

Route naar de lokale hitteplannen 

De provincie is van plan om in mei werkbijeenkomsten te organiseren voor clusters van gemeenten. Het gaat om vijf tot zes gemeenten per cluster, ingedeeld aan de hand van de GGD-samenwerkingsregio’s. Doel van de werkbijeenkomsten is het bespreken van de inhoud van de lokale hitteplannen en het maken van afspraken voor het vervolg.