100ste Utrechtse school met zonnepanelen staat in Houten

Taart voor de leerlingen van de leerlingenraad van basisschool De Vlinder in Houten. Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen en wethouder Hilde de Groot gingen hem vrijdag persoonlijk brengen op de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs. De Vlinder is de 100ste school in de provincie die - mede met hulp van de provincie – zonnepanelen heeft laten leggen.

Gedeputeerde Huib van Essen met leerlingen van basisschool de Vlinder in Houten

Een bevlogen schooldirecteur en een enthousiaste leerlingenraad wisten het schoolbestuur ervan te overtuigen dat het schooldak benut moest worden om zonne-energie op te wekken. Stichting Schooldakrevolutie bood de helpende hand: duurzaamheidscoach Gijs van de Laar nam alle praktische werk uit handen. Hij berekende onder meer hoeveel zonnepanelen nodig waren om in de energiebehoefte van de school te voorzien, hoelang het duurde om ze terug te verdienen en hij hielp bij het aanvragen van een lening en de subsidie. Het resultaat? Een dak met 124 zonnepanelen.

Stichting Schooldakrevolutie

Schooldirecteur Lenneke Baas is er heel blij mee. ‘Toen ik twee jaar geleden bij de Vlinder kwam werken en dat grote, lege dak zag, wist ik meteen dat ik daar zonnepanelen op wilde. Maar ja, dat is best veel werk. En als school wil je vooral onderwijs geven. Wij zijn dan ook hartstikke blij met de hulp van Gijs.’

De provincie Utrecht ondersteunt Stichting Schooldakrevolutie financieel, waardoor scholen gratis gebruik kunnen maken van de duurzaamheidscoach. In de provincie zijn nog zo’n 350 scholen die geen zonnepanelen hebben. Gedeputeerde Huib van Essen: ‘Ik roep al die scholen op om contact op te nemen met Schooldakrevolutie, want al die daken wil je als provincie heel graag benutten voor duurzame opwek.’

Gedeputeerde Huib van Essen en leerlingen van basisschool de Vlinder vieren de plaatsing van zonnepanelen op deze school d

Opgewekt Houten

Bij de 124 zonnepanelen op het dak van De Vlinder blijft het niet. De lokale Energiecoöperatie, Opgewekt Houten, zag kansen. Zij nam contact op met de school en vroeg of zij het stuk dak dat de school zelf niet nodig hadden voor hun energievoorziening mogen gebruiken om panelen op te leggen. Dat mag. Penningmeester Lex Goudswaard is nu druk doende om nog eens 400 zonnepanelen gerealiseerd te krijgen. Goudswaard: ‘In dit geval kwamen wij erbij toen deze panelen lagen. Het mooiste is het als scholen ons vanaf het begin erbij betrekken. Dan hoeft een monteur maar één keer aan het werk en dat is natuurlijk efficiënter.’

Ruben Rouwenhorst van Scholenstichting Fectio waar De Vlinder onder valt, beschouwt de verduurzamingsoperatie van De Vlinder als een geslaagde pilot. ‘Wij hebben in totaal 12 schoolgebouwen. Acht daarvan hebben een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Met de volgende twee zijn we nu, samen met Schooldakrevolutie, aan de slag.’ Wethouder Hilde de Groot beloofde bij de feestelijke bijeenkomst, te helpen zorgen dat zoveel mogelijk scholen in Houten het voorbeeld van De Vlinder volgen.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69