16 kandidaten voor burgemeesterschap Nieuwegein

Zestien kandidaten hebben gesolliciteerd voor de vacature van burgemeester van Nieuwegein: vier vrouwen en twaalf mannen. Negen van de kandidaten hebben ervaring als dagelijks bestuurder, drie van hen als burgemeester.

  • Er zijn vijf kandidaten lid van de VVD;
  • Er zijn drie kandidaten lid van D66;
  • Er is een kandidaat van het CDA;
  • Er is een kandidaat van de PvdA;
  • Er is een kandidaat van GroenLinks;
  • Er is een kandidaat van een lokale partij en
  • Er zijn vier kandidaten die niet lid zijn van een politieke partij.
Een raadslid van de gemeente Nieuwegein overhandigt de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan commissaris van de koning Hans Oosters

Het burgemeesterschap van Nieuwegein kwam vacant, nadat burgemeester Frans Backhuijs bekend maakte niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn. Frans Backhuijs is sinds 11 mei 2011 burgemeester van Nieuwegein.

De commissaris van de Koning Hans Oosters maakt een selectie van kandidaten die naar zijn oordeel benoembaar zijn en voldoen aan de profielschets die door de gemeenteraad van Nieuwegein is opgesteld. Vervolgens voert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met hen en stelt een concept-aanbeveling op van twee kandidaten waarover de gemeenteraad beslist. Naar verwachting zal eind mei of begin juni de nieuwe burgemeester worden beëdigd.

Meer weten over hoe de zoektocht en benoemingsprocedure in elkaar zit?

Op de pagina burgemeestersaangelegenheden staat een beschrijving van de 14 stappen die nodig zijn voor een nieuwe burgemeester aan de slag kan. In de infographic Procedure burgemeestersaanstelling is de procedure gevisualiseerd.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69