1600 felicitaties, 4 burgemeesters(her-)benoemingen en 355 lintjes

In 2022 stuurde commissaris van de Koning Hans Oosters bijna 200 felicitatiebrieven aan inwoners die honderd jaar of ouder werden. De oudste inwoner van de provincie Utrecht werd 108. Ruim 1400 echtparen kregen een persoonlijke felicitatie omdat ze 60, 65 of 70 jaar getrouwd waren. Dit staat in het jaarverslag 2022 van de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht.

Thumbnail CvdK Jaarverslag

In het voorwoord van het jaarverslag vertelt de commissaris te ervaren dat de provincie in 2022 steeds meer in het middelpunt van de belangstelling is komen staan. Hans Oosters: “Het Rijk deed en doet steeds vaker een beroep op de provincie bij het oplossen van grote opgaven. Denk aan het versnellen van de woningbouw, de opvang van asielzoekers en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Stuk voor stuk opgaven die over mensen gaan. Een belangrijk gegeven, zo aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.” Deze verkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

Oekraïense vluchtelingen

In het jaarverslag blikt de commissaris terug op een bijzonder jaar, waarin Provinciale Staten er unaniem mee instemden om drie etages van het Huis voor de provincie geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ruim 200 Oekraïense vluchtelingen – voornamelijk gezinnen - verblijven momenteel in het provinciehuis.

Werkbezoeken en koninklijke onderscheidingen

De commissaris legde in 2022 gemeentebezoeken en werkbezoeken af, woonde herdenkingsplechtigheden bij en adviseerde over alle aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen die door de Utrechtse gemeenten werden ingediend. In 2022 werden in de provincie Utrecht 361 mensen voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. 355 aanvragen zijn gehonoreerd.

Filmpje burgemeestersprocedure

In januari beëdigde de commissaris Magda Jansen als burgemeester van Woudenberg. Om te laten zien hoe een burgemeestersprocedure werkt, staat in het jaarverslag een filmpje over de procedure in Woudenberg. In 2022 werden drie burgemeesters herbenoemd: Petra Doornenbal van Renswoude, Lucas Bolsius van Amersfoort en Petra van Hartskamp van Montfoort.

Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

In 2022 stelden Provinciale Staten de geactualiseerde gedragscode integriteit vast. De commissaris organiseerde een burgemeestersbijeenkomst over de vraag hoe om te gaan met bedreigingen en intimidatie. Ook nam hij het initiatief tot een bijeenkomst voor makelaars en burgemeesters over ondermijning in de vastgoedketen.

De commissaris van de Koning is het boegbeeld van de provincie. Hij is voorzitter van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten. Daarnaast heeft hij een aantal Rijkstaken, waaronder het adviseren bij (her-)benoemingen van burgemeesters en het toezien op de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht. Dat doet hij onder meer door de bestuurlijke samenwerking te bevorderen in de crisisbeheersing. Ook zorgt de commissaris dat er blijvend aandacht is voor integriteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door actieve toepassing van het Bibob-beleid.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69