1,78 miljoen euro voor klimaatbestendige woonomgeving

De provincie Utrecht lanceert een subsidie waarmee onder meer in groepen verenigde inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Het geld is voor vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. In totaal is er 1,78 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen.

Voorbeeld van een wadi in een woonwijk

Naar verwachting wonen er over 30 jaar een kwart meer mensen in onze provincie dan nu. Deze groei geeft uitdagingen voor het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit. Ook hebben inwoners steeds meer last van de effecten van het veranderende klimaat. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door langdurige droogte en hitte.

Het is belangrijk om samen met inwoners en organisaties te werken aan het groen en gezond inrichten van de provincie. En ons aan te passen aan weersextremen. Het provinciebestuur van Utrecht moedigt met de nieuwe subsidie groepen inwoners en organisaties aan om mee te helpen de omgeving groener, gezonder en klimaatbestendiger in te richten.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het belangrijk dat de nieuwe subsidie er is en hoopt dat er mooie initiatieven ontstaan: “Het is belangrijk dat de provincie een gezonde en klimaatbestendige woonomgeving blijft met voldoende biodiversiteit. Dat bereiken we door samen met onze inwoners, medeoverheden en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan. De nieuwe regeling geeft een goede steun in de rug om samen mooie projecten te realiseren.”

Slimme en efficiënte combinaties

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om slimme combinaties van maatregelen te maken die elkaar versterken. Het vergroenen van een versteend park heeft positieve invloed op de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de vlinder- en bijenstand. Gelijktijdig zet een aantrekkelijk park ook aan tot bijvoorbeeld meer bewegen, spelen en ontmoeten. De toename van groen in een buurt biedt eveneens verkoeling op warme dagen en zorgt voor betere afvoer van water tijdens regenbuien.

Projecten waarvoor subsidie beschikbaar is

De belangrijkste voorwaarde om deze subsidie te krijgen, is dat het beoogde project bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en klimaatbestendigere provincie. De diversiteit aan subsidiabele projecten is daardoor groot. Het ontwikkelen van een hitteplan voor een gemeente is een voorbeeld. Maar ook aanleg van groene daken op woningen en het realiseren van groene gevels. De regeling is ook te gebruiken voor de aanleg van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden.

Subsidie aanvragen

In groepen verenigde inwoners, scholen, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht kunnen deze subsidie aanvragen vanaf 13 oktober 2021 tot eind 2023. De maximale subsidie per initiatief is 50.000 euro.

Meer informatie over deze subsidie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in ons subsidieloket.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49