247 lintjes in de provincie Utrecht

Commissaris van de Koning Hans Oosters was vanochtend aanwezig in Montfoort waar oud-PvdA-Statenlid Marieke Lejeune werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lejeune werkte veertien jaar als volksvertegenwoordiger: negen jaar als raadslid en vijf jaar als Statenlid. In de provincie Utrecht ontvingen aan de vooravond van de verjaardag van koning Willem-Alexander in totaal 247 mensen een lintje.

commissaris Hans Oosters feliciteert Marieke Lejeune met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Commissaris van de Koning Hans Oosters feliciteert Marieke Lejeune met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Commissaris van de Koning Hans Oosters: “Ik feliciteer oud-Statenlid Marieke Lejeune en alle andere gedecoreerden in de provincie Utrecht van harte met hun bijzondere onderscheiding!”

In Montfoort werd naast Marieke Lejeune ook de heer Bakker onderscheiden voor zijn verdiensten op het terrein van sport, onderwijs en cultuur.

Leden, Ridders en Officieren

In Utrecht werden vier soorten onderscheidingen uitgereikt. 183 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op lokaal niveau, 60 personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op bovenlokaal niveau en twee personen mogen zich na vandaag Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Zij kregen de onderscheiding voor verdiensten op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast werden twee personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor exceptionele verdiensten voor de samenleving. Van de onderscheiden personen is 63 procent man en 37 procent vrouw.

Procedure

Het staat iedereen vrij om voor een ander een Koninklijke onderscheiding aan te vragen. De aanvrager richt zich daartoe tot de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie men een lintje aanvraagt. De burgemeester verzamelt met de aanvrager alle benodigde informatie om te kunnen afwegen of iemand aan de criteria voor een Koninklijke onderscheiding voldoet en stelt een eerste advies op.

De burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten sturen hun voorstellen-met-advies door aan de commissaris van de Koning. Het is zijn taak te zorgen voor complete en uniforme voorstellen en het opstellen van een tweede advies. Vervolgens zenden alle provincies hun voorstellen door naar het Kapittel voor de Civiele Orden, waar het college tot taak heeft om de decoratievoorstellen te toetsen en 'de minister die het aangaat' te adviseren. Die minister neemt vervolgens de officiële beslissing om iemand voor te dragen voor een onderscheiding. Zodra de Koning zijn handtekening heeft gezet is er sprake van een Koninklijk besluit. Vanaf dat moment is iemand Koninklijk onderscheiden.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69