27 kandidaten voor vacature burgemeester Woudenberg

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Woudenberg hebben 27 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen en 18 mannen. Onder hen bevinden zich 16 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Gemeentehuis Woudenberg
Het gemeentehuis van Woudenberg.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (10), ChristenUnie (4), CDA (4), GroenLinks (2), SGP (2), D66 (1), PvdA (1). Daarnaast zijn 3 kandidaten geen lid van een politieke partij.

Selectie

De commissaris van de Koning spreekt met een aantal kandidaten en maakt een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Woudenberg. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting uiterlijk in januari 2022 plaatsvinden.

Voor persinformatie:
nick.van.impelen@provincie-utrecht.nl06 25 77 89 86