28 januari: webinar Hoog Gebouw(d) over kansen en dilemma’s bij hoger bouwen

De provincie Utrecht is een van de snelst groeiende provincies van Nederland en de behoefte aan woningen blijft de komende jaren toenemen. We staan hierbij samen met onze gemeenten voor een flinke uitdaging om voldoende woningen te realiseren. Gestapeld of hoger bouwen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort. Maar hoe zorgen we dat hoogbouw aantrekkelijk is om in te wonen en te leven en welke locaties zijn geschikt? Op 28 januari 2021 organiseert de provincie Utrecht, in samenwerking met architectuurcentrum AORTA, een webinar over de kansen en dilemma’s bij hoger bouwen in een stedelijke omgeving.

Hogekwartier Amersfoort

Gemeenten met bouwplannen in bestaand stedelijk gebied krijgen meestal te maken met inwoners in de directe omgeving van een bouwlocatie. Inwoners die terecht aandacht vragen en wensen hebben voor de straat en wijk waar ze wonen en leven. En aan hoger bouwen mogen best eisen worden gesteld. De passende hoogte in een kleine kern is bijvoorbeeld vaak anders dan in een stadscentrum. Vragen als ‘Wat is een passende plek voor hoogbouw?’ en ‘Hoe zorg je tegelijk voor een groene en aantrekkelijke omgeving in de nabijheid?’ zijn heel relevant.

Betrokkenheid omgeving

Voor ieder bouwproject geldt dat het staat of valt met het proces dat eraan voorafgaat. In dit webinar komt ook dit vraagstuk ter sprake. Hoe kunnen overheid en private partijen samenwerken aan een project met ruimte voor inbreng van bewoners? Hoe houden we het betaalbaar en zorgen we voor een goede balans tussen koop, huur en sociale huur waarbij wordt ingespeeld op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen? En welke rol is er voor de provincie weggelegd in deze opgave?

Twee presentaties

Het gesprek wordt tijdens het webinar gevoerd aan de hand van twee presentaties:

  • Een bijdrage van de Amersfoortse wethouder Astrid Janssen over de Hoogbouwvisie Amersfoort, met onder meer aandacht voor het organiseren van draagvlak in de gemeente.
  • Robert Winkel, van Mei architects and planners / Nice Developers, deelt zijn ervaringen met het combineren van kansen aan de hand van het Rotterdamse prijswinnende project SAWA. Hoe maak je een levendig, groen, betaalbaar en duurzaam gebouw waar 'iedereen' in wil wonen en dat echt onderdeel van de wijk wordt?

In september krijgt dit webinar een vervolg in de bestuurlijke ‘Topmeeting Hoog Gebouw(d), waarin gedeputeerde Rob van Muilekom verder in gesprek gaat met de wethouders wonen en of leefbaarheid van de Utrechtse gemeenten en met bestuurders van verschillende marktpartijen en woningcorporaties. Vragen en discussiepunten die in het webinar op 28 januari ter sprake komen, vormen mede de input voor de voorbereiding van de Topmeeting.

Voor wie?

Het webinar richt zich op professionals met een rol in de inrichting van de openbare ruimte: bestuurders en medewerkers van provincie en gemeenten, maar ook marktpartijen, corporaties, adviesbureaus, etc.

Meer informatie of aanmelden?

Meer informatie en een aanmeldformulier staan in de uitnodiging.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11