45 Kandidaten voor vacature burgemeester Oudewater

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Oudewater hebben 45 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 28 mannen en 17 vrouwen. Onder de sollicitanten bevinden zich dertien kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (14), CDA (10), D66 (3), GroenLinks (1), PvdA (4), ChristenUnie (4), SGP (1), Lokaal (3). Daarnaast is het van vijf kandidaten onbekend of zij lid zijn van een politieke partij.

Selectie

De komende periode spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Oudewater. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting in juli plaatsvinden.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 - 52 76 95 09

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11