75 Jaar Vrijheid – lustrumactiviteiten grotendeels afgelast of uitgesteld

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. En vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

De nationale projecten Maand van de Vrijheid en de Vrijheidexpress werden vanwege de coronacrisis  definitief afgelast. De nationale herdenkingen en vieringen zijn afgeslankt tot online of op de televisie te volgen varianten zonder aanwezig publiek. Het bevrijdingsfestival Utrecht organiseert een online editie en Nederlanders worden aangespoord om virtueel bloemen te leggen en virtueel de vrijheid door te geven.

Ook voor de organisaties achter de lokale programma’s 75 Jaar Vrijheid loopt het door de bestrijding van het coronavirus allemaal anders dan gehoopt. Gemeenten bepalen zelf of activiteiten die vanwege de maatregelen en restricties nu niet door kunnen gaan, definitief worden afgelast of mogelijk op een later moment (bijv. volgend jaar) alsnog worden uitgevoerd. De beschikbaar gestelde middelen blijven bij uitstel beschikbaar.

Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft de burgemeesters voor nu bedankt voor hun inspanningen in de totstandkoming van de lokale programma’s 75 Jaar Vrijheid. Er kan worden geconstateerd dat rond het lustrum in de gemeenten veel nieuwe verbindingen zijn gelegd. In alle Utrechtse gemeenten (en veelal: in alle voormalige dorpskernen van Utrechtse gemeenten) zou op 5 mei a.s. een Vrijheidsmaaltijd worden georganiseerd. De hoop bestaat dat deze voorname Utrechtse impuls aan nieuwe invulling van de 5 mei-viering voor de toekomst behouden blijft.

Gelukkig zijn er ook enkele 75 Jaar Vrijheid projecten die tijdens de coronacrisis toch doorgang kunnen vinden, zoals de verspreiding van de poëziekrant VersVrijheid door het Stadsdichtersgilde Utrecht. En weer andere projecten kunnen in aangepaste vorm gedeeltelijk doorgaan, zoals het nationale project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s (zie hierna).

Geen landelijke tentoonstelling, online bekendmaking

In november vorig jaar startte in alle twaalf provincies (en in een fictieve dertiende provincie voor onze geschiedenis in Nederlands-Indië, de Antillen en Suriname) een bijzondere zoektocht naar de meest aansprekende Tweede Wereldoorlog-foto’s. Provinciale werkgroepen doorzochten voor het eigen grondgebied de beeldcollecties van archieven en musea, het publiek werd gevraagd uit de oorlogsjaren eigen foto’s aan te dragen.

Iedere provincie heeft 25 foto’s ingestuurd naar het landelijke project, een burgerjury stelt uit al deze 325 ingezonden oorlogsbeelden “de Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s” samen. De uiteindelijke nationale bekendmaking van de honderd foto’s zal online plaatsvinden. Op 4 mei verschijnen de honderd foto’s op www.in100fotos.nl en zendt de NOS, direct na de Dodenherdenking, een speciaal tv-programma over het project uit op NPO2 (20:35-21:25). Het aandeel Utrechtse foto’s is 1 mei aan het einde van de dag bekend.

Het project heeft in aanloop een leuke ‘spontane’ campagne met bekende Nederlanders die in korte online video’s met een persoonlijke toelichting hun keuze uit de honderd foto’s toelichten. Er zijn al meerdere Utrechtse foto’s voorbij gekomen. Staatssecretaris Paul Blokhuis, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf, kunstenaar Freek de Jonge en radiopresentator Sofie van den Enk kozen tot nu toe een Utrechtse foto.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06  52 76 95 09

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11