Aanleg ecoduct N226 Maarsbergen gaat door

Provincie Utrecht gaat een belangrijke natuurverbinding realiseren over de N226 bij Maarsbergen. Met de landgoederen Maarsbergen en Het Blauwe Huis is overeenstemming bereikt over de locatie van het ecoduct. Het ecoduct komt ten zuiden van de Maarnse Grindweg, tussen de beide landgoederen in. De natuurverbinding over de N226 maakt onderdeel uit van een groot ecologisch netwerk dat loopt van ’t Gooi tot aan de Uiterwaarden aan de Rijn.

Visualisatie N226
Foto: Visualisatie van het ontwerp

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt op sommige locaties doorsneden door wegen, spoorrails of rivieren. Het is daardoor niet altijd mogelijk voor diersoorten om in andere natuurgebieden te komen. De vrije en veilige doorgangen zijn wel belangrijk voor soorten, zoals de ree, de das en verschillende vogel- en vlindersoorten. Een ecoduct of faunapassage versterkt daarmee de biodiversiteit. Het draagt bij aan een verdere ontwikkeling van het aantal plant- en diersoorten in de provincie Utrecht.

Ontwerp

Het ecoduct N226 Maarsbergen wordt maximaal vijftig meter breed en zal circa vijf meter boven het maaiveld uitsteken. Om het ecoduct niet hoger dan vijf meter te laten worden, wordt de provinciale weg een tot anderhalve meter verdiept. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp. Hier zijn de komende tijd nog meer onderzoeken voor nodig. 

Omwonenden

De direct aan- en omwonenden van het ecoduct worden betrokken bij het ontwerp en het specificeren van de rasters die aan weerszijde van het ecoduct komen. Het gaat om de hoogte en de locatie van de rasters. Deze rasters zijn nodig om de dieren naar het ecoduct toe te begeleiden. De omwonenden ontvangen in augustus 2021 bericht hierover.

Planning

Het definitieve ontwerp moet in het vierde kwartaal van 2021 gereed zijn. Verwachting is dat de start van de bouw van het ecoduct in 2022 plaatsvindt. Medio 2023 zal het ecoduct en de omliggende natuur gerealiseerd zijn. 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden en het proces? Dan kunt u de speciale provinciale websitepagina over het ecoduct raadplegen.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49