Aanleg faunapassage Soestduinen

In het weekend van 10 t/m 13 mei 2019 brengt aannemersbedrijf Peek Bouw & Infra BV uit Houten een faunapassage aan onder de Van Weerden Poelmanweg (N413) in Soestduinen, in opdracht van de provincie Utrecht.

De faunapassage wordt aangelegd net ten zuiden van de spoorlijn. In hetzelfde weekend wordt ook asfaltonderhoud uitgevoerd op het aansluitende weggedeelte.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen:

  • Verwijderen van de verharding van de rijbaan (asfalt), het fietspad (asfalt) en het voetpad (tegels);
  • Uitvoeren van graafwerkzaamheden;
  • Aanleggen faunavoorziening (een buis onder de weg van 1 x 1,5 m);
  • Aanbrengen/herstellen van de afrastering en aanbrengen amfibieschermen;
  • Aanbrengen nieuwe verhardingen van rijbaan, fietspad en voetpad.

Door de aanleg van de faunavoorziening te combineren met het asfaltonderhoud, is er minder hinder voor het verkeer omdat de weg maar één keer dicht hoeft.

In de week van 13 mei zijn er nog afrondende werkzaamheden op het terrein van waterleidingbedrijf Vitens (afwerken van de inloopkommen en aanleg grondwallen). Deze werkzaamheden vinden buiten de weg plaats en geven geen hinder voor het verkeer.

Wegafsluitingen 10 t/m 13 mei

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de weg gedurende een weekend worden afgesloten vanaf de Van Weerden Poelmanweg 2 (Vitensgebouw) tot de Beaufortlaan (noordzijde spoorlijn).
De afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 mei, 20:00 uur en duurt tot maandagochtend 13 mei, 05:00 uur.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Tijdens de afsluiting is er voor gemotoriseerd verkeer geen doorgang mogelijk. Voor de bereikbaarheid van Het Nationaal Museum, Restaurant ’t Hoogt en het Hilton Hotel zijn tekstborden in de omleiding opgenomen.
Fietsers en voetgangers worden via een tijdelijke verharding (platenbaan) langs het werk geleid.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat dan onvoldoende is.

HeideherstelL Utrechtse Heuvelrug

De faunapassage maakt deel uit van het programma heideherstel op de Utrechtse Heuvelrug. Binnen dit programma wordt een heidecorridor ontwikkeld bij Soestduinen (Lizard Lane). Deze corridor verbindt de heideterreinen van Park Vliegbasis Soesterberg, waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers. De Van Weerden Poelmanweg vormt een barrière in deze corridor. Door het aanleggen van een faunapassage onder de weg wordt deze barrière opgeheven en kunnen dieren zich veilig door het hele heidegebied verplaatsen. Het gaat daarbij om beschermde diersoorten zoals de das, vos, zandhagedis, hazelworm en ringslang.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl(030) 258 33 19 / 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11