Aanpak vitale wijken begint vorm te krijgen, leefbaarheid in kaart gebracht

In de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein), Vollenhove (Zeist) en Soesterkwartier (Amersfoort) is 1,5 jaar geleden gestart met de Vitale wijken aanpak. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat deze wijken worden geholpen om meer welvarend, sociaal, veilig en groen te worden. Zodat mensen er prettig kunnen wonen en leven. Rijk, provincie en gemeenten werken hierbij samen als één overheid. Voor elke wijk is er een rapport gemaakt met een beschrijving hoe de situatie nu is (nulmetingen). Dat is gedaan op basis van indicatoren waarmee de leefbaarheid is te meten. Deze indicatoren worden gevolgd door het RIVM om te kijken of de aanpak voor de vier wijken de gewenste resultaten oplevert en welke lessen daaruit zijn te trekken.

Soesterkwartier in Amersfoort
Straat in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Je ziet dat de aanpak voor deze wijken nu echt goed gaan lopen. De problemen zijn breed en ingewikkeld. Daarom is het echt noodzakelijk dat we als één overheid samenwerken en er met z’n allen voor gaan; juist ook met de inwoners. Dit soort trajecten vraagt om een lange adem dus we zijn echt nog wel een paar jaar bezig, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet en trekken er zeker veel lering uit.”

Indicatoren 

De indicatoren zijn voor elke wijk hetzelfde en bepaald op basis van de vijf pijlers van de Regio Deal: veiligheid, gezondheid, onderwijs, participatie/armoede, en wonen/leefomgeving. Er is gekeken naar wat gemeenten al aan informatie hebben over de indicatoren op het niveau van de wijk en aansluiting wordt gezocht op onderzoeken die al lopen of zijn afgerond. In een volgende stap wordt bepaald of er per wijk nog speciale indicatoren nodig zijn die aansluiten bij de lokale wensen. Ook worden gegevens verzameld over dit proces en de ervaringen van onder andere inwoners en wijkprofessionals.

Monitoring 

Het RIVM monitort en verzamelt komende jaren de gegevens en geeft er betekenis aan. Dit doet zij samen met de GGD regio Utrecht en de Universiteit Utrecht. De provincie Utrecht wil de ervaringen en kennis gebruiken en delen met andere gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun plannen om wijken te verbeteren.

Vitale Wijken aanpak 

Het provinciale plan om de wijken te verbeteren heet Vitale Wijken aanpak. Het Rijk, provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist sloten hiervoor een overeenkomst, de zogeheten Regio Deal. Deze Regio Deal is onderdeel van de bestaande wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten en Vollenhove Vooruit. De Regio Deal is in 2020 begonnen en loopt tot en met 2025. Voor de aanpak voor de wijk Soesterkwartier werkt de provincie samen met de stad Amersfoort. 

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32