Aanpak wateroverlast fietstunnel Leusden

De provincie Utrecht gaat de wateroverlast aanpakken in de fietstunnel onder de Arnhemseweg (N226) bij Hertekop in Leusden. Vooral aan de zijde van de Dodeweg stroomt er regelmatig grondwater in de fietstunnel.

Op donderdagmiddag 5 december wordt er een waterpomp geplaatst die het overtollige water wegpompt voordat het in de tunnel kan lopen. Begin volgend jaar wordt de oorzaak van de wateroverlast structureel aangepakt.

Hoge grondwaterstand

De fietstunnel is in 2018 aangelegd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming. In het ontwerp is rekening gehouden met de gemiddelde grondwaterstand ter plaatse met een ruime marge daar bovenop. Naar nu blijkt is er regelmatig sprake van een piek in de grondwaterstand waardoor er water blijft staan in het gras naast de tunnel. In combinatie met een slechte infiltratie van de bodem heeft dit tot gevolg dat het water de tunnel insijpelt en zorgt voor extra gladheid als het vriest.

Structurele oplossing

In januari 2020 gaat de provincie aan de slag met het verhogen van de wanden aan weerszijden van de tunnel. Op die manier krijgt het water ook bij hoge waterstand geen kans meer om de tunnel in te lopen. Tot die tijd zal de pomp het overtollige water wegpompen.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl030 258 33 19 / 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11