Aanpassingen voor de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht

In 2022 gaat de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N402) in Loenen aan de Vecht.
Daarnaast wil de provincie de weg ook op een aantal punten aanpassen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wegwerker brengt kantmarkering aan langs een provinciale weg

De grote wegaanpassingen zullen bij het groot onderhoud worden meegenomen, dus in 2022. Kleinere aanpassingen die de verkeersveiligheid bevorderen, kunnen eerder worden uitgevoerd.

Aanleiding, doel en beoordeling wegaanpassingen

De inrichting van de weg en de verkeersveiligheid van de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht zijn al geruime tijd onderwerp van studie, zorg en discussie, zowel bij de wegbeheerder (provincie Utrecht) als bij de gemeente Stichtse Vecht, bewoners en weggebruikers. Naast de ideeën die provincie en gemeente zelf hebben, kwamen er ook vanuit de omgeving diverse suggesties binnen voor wegaanpassingen. Provincie en gemeente nemen die suggesties eind maart onder de loep om te beoordelen of ze gewenst en uitvoerbaar zijn.

Groot onderhoud en wegaanpassingen in 2022

Er staat voor 2022 groot onderhoud gepland voor de Rijksstraatweg waarbij de weg een nieuwe laag asfalt krijgt. De snelheid zal vanaf de Slootdijk (vanaf Restaurant Flores) tot aan de bebouwde kom Loenen verlaagd worden van 80 naar 60 km/uur. Bij deze lagere snelheid hoort ook een andere wegindeling, vergelijkbaar met die van de randweg Loenen. Daarnaast wil de provincie een aantal aanpassingen meenemen die op dit moment nog onderzocht worden. Het gaat daarbij om:

  • De snelheid tussen de Slootdijk (vanaf Restaurant Flores) en de Provincialeweg (N201). Die is nu 80 km/uur maar staat ter discussie en er loopt een rechtszaak over. Los van deze rechtszaak laat de provincie momenteel een onderzoek uitvoeren naar de best passende snelheid op dit traject.
  • De oplossing die in het verleden is aangegeven voor de aansluiting van de Rijksstraatweg met de Slootdijk (aanleg rotonde). Er wordt onderzocht of dit nog steeds de beste oplossing is of dat er andere en betere oplossingen voorhanden zijn.
  • De mogelijkheid om de Kerklaan (geheel of gedeeltelijk) af te sluiten richting de Rijksstraatweg om zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Reacties, vragen en suggesties

Direct omwonenden van de Rijksstraatweg aan de noordkant van Loenen tot aan de N201 hebben een brief van de provincie ontvangen om hun eventuele zorgen en suggesties door te geven, zodat deze meegenomen kunnen worden naar het overleg met de gemeente. Ook niet aangeschreven bewoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt uw reactie nog tot 23 maart sturen naar marc.klinkers@provincie-utrecht.nl. Ook met vragen kunt u hier terecht.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11