Agrariër: bodemmeter levert tijdswinst en betere mestbenutting op

Het melkveebedrijf van Jan Graveland ligt in de polder Ruige Weide in Oudewater. Op zijn 26,5 hectare grasland staan 60 melkkoeien. Samen met nog zo’n 70 andere agrariërs doet hij nu een jaar mee aan een proef met bodemmeters die de temperatuur van de bodem meten.

“Zo kan ik precies bepalen wanneer het beste moment is om mijn grasland te bemesten”, licht Jan toe. “De bodemtemperatuur is bepalend voor het begin van de groei van het gras én het actief worden van het bodemleven in het voorjaar. Een ideale temperatuur hiervoor is 8 graden. Dat is hét moment om het land te gaan bemesten. Bemesten als het gras nog niet gaat groeien, dus te vroeg, zorgt ervoor dat de mest minder wordt benut, waardoor verliezen van mineralen optreden. Zonde want de mest verdwijnt dan onder andere naar het oppervlaktewater. En dat is niet goed voor de kwaliteit van het water. En er is meer kunstmest nodig om deze verliezen te compenseren. Als ik te laat ga mesten, profiteert het gras niet optimaal van de mest.”

Grote Vleesthermometer

De proef doet wat Jan ervan had gehoopt. “Ik ben altijd al bezig met mijn bodem en de temperatuur ervan, ik ben namelijk wel van de innovatie. Eerder mat ik de bodemtemperatuur met een soort van grote vleesthermometer. Met de bodemmeters wordt de bodem veel gemakkelijker, constanter en vooral nauwkeuriger gemeten. Thuis vanachter de computer houd ik het allemaal in de gaten.”

Tijdswinst en minder verspilling

Via WhatsApp heeft Jan contact met de andere deelnemers aan de proef. “Het levert vooral tijd op, dat hoor ik ook van de andere agrariërs. En minder verspilling van mest, omdat we precies weten wanneer het tijd is om het land te bemesten.”

Bodemdaling

De bodemmeterproef is een initiatief van de provincie Utrecht, gefinancierd vanuit het Programma Aanpak Veenweiden. Het doel van dit programma is bodemdaling afremmen en realisatie van duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer in het Veenweidegebied. De meters zijn eigendom van KTC Zegveld.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06  40 97 18 49, 030  258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11