Alliantieverklaring getekend voor samenwerking op de Utrechtse Heuvelrug

De provincie Utrecht, het ministerie van Defensie, de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondertekenden vandaag een alliantieovereenkomst in het Nationaal Militair Museum.

Provincie Utrecht, ministerie van Defensie, gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ondertekenen alliantieovereenkomst in Nationaal Militair Museum
Vertegenwoordigers van provincie Utrecht, ministerie van Defensie, gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben alliantieovereenkomst in Nationaal Militair Museum ondertekend.

Met deze samenwerking onderstrepen de gebiedspartners een gezamenlijke inzet om te onderzoeken wat de beste toekomstbestendige keuzes zijn voor de opgaven in het gebied tussen Amersfoort en Zeist. 

De aanleiding voor deze stap is de ambitie van Defensie om in de omgeving Soesterberg haar logistieke en operationele eenheden te centreren. Aankomende tijd worden de verschillende opgaven in het gebied en de kansen en uitdagingen van alle partners in kaart gebracht. Dit wordt als bouwsteen gebruikt om beter afwegingen te kunnen maken voor de toekomst. 

De partijen werken samen om belangrijke thema’s zoals het beschermen van de natuur, klimaatbestendigheid, voldoende woningen en goede bereikbaarheid in het gebied een plek te geven. De optelsom van opgaven die er liggen bij de verschillende partijen is groter dan de beschikbare ruimte. Daarom moet er gekeken worden naar slimme oplossingen en koppelkansen.

In juni 2021 hebben de gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest en Defensie al een intentieverklaring getekend voor de ‘Green & Social deal’. De alliantieverklaring ‘Gebiedsopgaven A tot Z’ is een volgende stap in een samenwerking waarbij het gebied centraal wordt gezet in de te maken keuzes.

De alliantieverklaring werd getekend door de staatsecretaris van Defensie, de betrokken gedeputeerde van de provincie Utrecht, de heemraden en de verantwoordelijk wethouders van de gemeenten in aanwezigheid van alle burgemeesters.

Voor persinformatie:
lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 18 90 88 39