Arnhemseweg in Leusden krijgt Whiswall

Tussen 23 mei en 10 juni plaatst de provincie Utrecht een innovatief en laag geluidsscherm (Whiswall) langs de Arnhemseweg (N226) in Leusden, ter hoogte van Schutterhoeflaan.

Whiswall

De werkzaamheden worden vanaf de parallelweg uitgevoerd en geven weinig hinder voor het verkeer.

Verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt er een tijdelijke barrier geplaatst aan de kant waar de nieuwe geluidswal komt. Het verkeer kan gewoon passeren over de versmalde rijbaan. Wel wordt een snelheidsbeperking ingesteld ter hoogte van de werkzaamheden.
De uitvoering van het werk vindt plaats vanaf de parallelweg. Daar wordt het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars.

Planning werkzaamheden

  • 23-25 mei: Plaatsen tijdelijke barrier, verplaatsen rioolput, tijdelijk verwijderen crematoriumbord en omzetten lichtmast.

  • 30 mei-3 juni: Fundering aanbrengen, asfalteren en crematoriumbord terugplaatsen.

  • 7-9 juni: Plaatsen Whiswall.

De werkzaamheden vinden overdag plaats, tussen 07:00 uur ’s ochtends en 17:00 uur ’s middags. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de tijdelijke barrier verwijderd.

Achtergrondinformatie

Reconstructie N226 Hertekop - Schutterhoeflaan

Een paar jaar geleden is de Arnhemseweg tussen de Groene Zoom en de bebouwde kom van Amersfoort gereconstrueerd, maar daarbij zijn geen extra “bovenwettelijke geluidsmaatregelen” getroffen. Een traditioneel geluidsscherm vraagt op deze locatie te veel ruimte, gaat ten koste van de laanbeplanting en tast het landschap fors aan. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Doel van de Whiswall is het verminderen van de geluidshinder voor de aanliggende woningen en het verbeteren van de leefbaarheid.

Whiswall

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Whiswall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom geplaatst worden in de berm, tussen de weg en de laanbeplanting. De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.
Meer informatie over de Whiswall is te vinden op https://4silence.nl/diffractor

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.