Bedrijf A. van de Groep en Zonen B.V open tot behandeling schorsingsverzoek rechtbank

Op 31 juli 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat A. van de Groep en Zonen B.V voorlopig open mag blijven, totdat het door het bedrijf ingediende verzoek tot schorsing van het GS-besluit van 23 juni jl., op zitting is behandeld. 

Provinciehuis Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 23 juni 2020, een besluit genomen tot beëindiging van vergunningverlening aan A. van de Groep en Zonen B.V. Het genoemde bedrijf heeft daarop de rechtbank Midden-Nederland verzocht tot schorsing van het besluit hangende de beroepsprocedure tegen dit besluit. De rechtbank heeft overwogen dat er onvoldoende tijd was voor behandeling van het verzoek. Vanwege het spoedeisend belang van het bedrijf om sluiting te voorkomen, heeft de rechtbank nu zonder zitting uitspraak gedaan.

De uitspraak strekt tot schorsing van het besluit door een ordemaatregel, met tot gevolg dat de bestaande omgevingsvergunningen voorlopig blijven bestaan en dat het bedrijf op dit moment nog niet dicht hoeft. De ordemaatregel leent zich niet voor langere tijd omdat reguliere hoor en wederhoor niet heeft plaatsgevonden. Daarom zal het schorsingsverzoek van het bedrijf alsnog worden behandeld via de reguliere procedure. Dan zal worden beoordeeld of er een aanleiding is om de nu getroffen ordemaatregel op te heffen. De datum van de zitting zal op korte termijn door de rechtbank worden bepaald.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72
Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11