Bedrijf A. van de Groep en Zonen B.V open tot en met uitspraak op beroep

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 25 augustus per brief laten weten dat A. van de Groep en Zonen B.V. voorlopig open mag blijven, totdat uitspraak is gedaan op het beroep dat het bedrijf heeft aangetekend tegen het GS-besluit van 23 juni jl.

Provinciehuis Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 23 juni 2020, een besluit genomen tot beëindiging van vergunningverlening aan A. van de Groep en Zonen B.V.
Het genoemde bedrijf heeft daarop de rechtbank Midden-Nederland verzocht tot schorsing van het besluit hangende de beroepsprocedure tegen dit besluit. De rechtbank heeft overwogen dat er onvoldoende tijd was voor behandeling van het verzoek. Vanwege het spoedeisend belang van het bedrijf om sluiting te voorkomen, heeft de rechtbank nu zonder zitting uitspraak gedaan.

De uitspraak strekt tot schorsing van het besluit door een ordemaatregel, met tot gevolg dat de bestaande omgevingsvergunningen voorlopig blijven bestaan en dat het bedrijf op dit moment nog niet dicht hoeft. De ordemaatregel blijft van kracht totdat uitspraak is gedaan op het beroep dat A. van de Groep heeft aangetekend. De rechtbank heeft de zitting ingepland op 15 oktober a.s.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72
Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11