Boeren bezoeken provincie Utrecht bij stadion Galgenwaard

De provincie Utrecht ontving op dinsdag 28 juni rond 12.00 uur bezoek van circa 60 boeren. Dit vond plaats tijdens een protestbijeenkomst bij stadion Galgenwaard in Utrecht tegen de stikstofplannen van het Rijk. Tijdens de demonstratie sprak gedeputeerde Mirjam Sterk (Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur) de boeren toe over stikstof en ging ze met hen in gesprek. Daarbij speelden de emoties bij de boeren soms op, vooral vanwege het feit dat boeren zo lang wachten op duidelijkheid, zo vertelden ze. Bij de afsluiting was er waardering voor het open gesprek, waarbij ook commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerde Arne Schaddelee aanwezig waren.

Gedeputeerde Mirjam Sterk in gesprek met boerin Anja Henken op de boerendemonstratie tegen de stikstofreductie bij Galgenwaard in Utrecht
Gedeputeerde Mirjam Sterk in gesprek met boerin Anja Henken op de boerendemonstratie tegen de stikstofreductie bij Galgenwaard in Utrecht. Fotograaf: Rick Huisinga

Gedeputeerde Sterk deed de oproep aan de aanwezige boeren om de traditie voort te zetten, om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven en ruimte te bieden voor ieders mening. “Ik praat het liefst met jullie en niet over jullie.’’ De boeren lieten weten in gesprek te willen, mits er ‘goed naar hen wordt geluisterd in plaats van alleen Den Haag te volgen’. Uit de gesprekken en discussie bleek dat de boeren met veel vragen en zorgen zitten.

Namens de aanwezige agrariërs voerde boer Anja Henken meerdere keren het woord. Ze gaf aan dat de boeren het waarderen dat de provincie Utrecht altijd bereid is om het gesprek aan te gaan, maar had ook kritiek: “Heel fijn dat jullie altijd met ons willen praten, maar jullie moeten ook luisteren. Luister naar ons verhaal en zorg dat dat in Den Haag terechtkomt. Dit hele proces duurt nu al jaren en de rek is er zo langzamerhand wel uit.”

Gedeputeerde Sterk gaf aan dat ze zich realiseert dat de boodschap over het stikstofbeleid hard is aangekomen bij de agrarische sector en te begrijpen dat dit voor een hoop ondernemers en gezinnen onzekere tijden zijn. De provincie Utrecht onderschrijft de noodzaak om de natuur te herstellen en daarvoor de uitstoot van stikstof te verminderen. Ook lichtte Sterk toe dat het provinciebestuur nog een aantal vragen heeft voor het Rijk.

Sterk uitte haar wens om snel antwoorden te krijgen om samen met de boeren aan de slag te kunnen gaan. Hiervoor is er meer duidelijkheid nodig over de instrumenten en maatregelen. Tot slot gaf Sterk aan het belangrijk te vinden dat andere sectoren ook gaan bijdragen en het stikstofprobleem niet alleen met de agrarische sector op te willen lossen.

De middag werd afgesloten met de woorden van gedeputeerde Sterk dat ze blij is dat de boeren dit gesprek op deze manier wilden voeren en hun punt duidelijk hebben gemaakt. De gezamenlijke conclusie was dat er nog een lange weg te gaan is.

De boeren vertrokken na het middaguur huiswaarts onder luid getoeter.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37