Bonus voor de BOA’s

Wie gaat recreëren in de Utrechtse natuur kan een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) tegenkomen. Als BOA werkzaam in het buitengebied van onze mooie provincie beschermen zij de natuur en zorgen ervoor dat iedereen veilig kan recreëren. Tijdens de periode dat Covid-19 onder ons is, hebben zij zich extra ingespannen om, samen met de anderen BOA's van de natuurbeheerders, ervoor te zorgen dat bezoekers op een veilige wijze konden genieten van de mooie natuurgebieden in onze provincie Utrecht. Ook al is de provincie Utrecht niet de werkgever van de BOA's van terreinbeherende organisaties, zijn we ze wel zeer erkentelijk voor deze extra inzet.

Bonus voor boa's

Op 11 november 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om provinciale buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) met eenzelfde bonusbedrag van 300 euro te belonen als politieagenten en BOA's van de gemeente Utrecht. Dit vanwege extra inspanningen in de buitengebieden vanwege de coronaproblematiek. Het gaat provinciebreed om circa 50 BOA's. Zij werken voor een groot aantal verschillende werkgevers, die elk een eigen beloningsbeleid hanteren. De provincie heeft zelf geen BOA's in dienst. Om geen onderscheid te maken en ‘dubbele beloningen’ te vermijden is besloten om aan álle circa 50, in buitengebieden, werkzame BOA's (ongeacht wie hun werkgever is) een symbolische bonus van 100 euro toe te kennen.

BOA's werken samen met terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Recreatie Midden-Nederland en particuliere landgoedeigenaren onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Ze surveilleren regelmatig met alle betrokken partijen in het gebied, inclusief de politie.

Gedeputeerde Schaddelee: “Zonder hun inzet zou de natuur op de Utrechtse Heuvelrug totaal onder de voet gelopen worden. Daar hebben we graag iets extra’s voor over.” De overhandiging vond digitaal plaats in verband met de coronaregels.

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11