Brief aan staatssecretaris over situatie vluchtelingenkinderen op Griekse Eilanden

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol geschreven om aandacht te vragen voor de situatie van de minderjarige vluchtelingen, zonder ouders, in de opvangkampen op de Griekse eilanden. Het college doet een oproep om te blijven zoeken naar een passende en structurele oplossing voor deze kinderen. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen waar de kinderen moeten leven zijn erbarmelijk. Door de huidige Corona-uitbraak is de situatie alleen maar schrijnender geworden. 

De besluitvorming over de opvang van deze kinderen in Nederland ligt bij het Kabinet en gemeenten spelen de belangrijkste rol in de uiteindelijke opvang. Inmiddels zijn er tien gemeenten (Baarn, Veenendaal, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Zeist, Leusden, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Woerden) in de provincie Utrecht die zich bereid hebben verklaard om opvang te bieden wanneer het Kabinet besluit om minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te halen. Mogelijk volgen er in de nabije toekomst nog meer.

Gedeputeerde Rob van Muilekom erkent wel dat het een lastige zaak is, omdat de provincie Utrecht hierin geen zeggenschap heeft. "Het moet wel duidelijk zijn dat we er niet over gaan als provincie, maar we willen gewoon duidelijk aangeven dat er een oplossing moet komen. We willen echt dat de bereidheid die er bij gemeenten is, wordt meegenomen door de staatssecretaris bij haar beslissing. Het gaat om 500 kinderen die verspreid over ons land kunnen worden opgenomen dus dat is te overzien”, aldus Van Muilekom.

Begin dit jaar deed de Europese Commissie de oproep aan de regeringen om alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te halen. In Nederland zelf is er de afgelopen maanden vanuit verschillende kanten ook een beroep gedaan op het Kabinet om 500 van deze kinderen een veilige plek in ons eigen land te bieden. Bovendien is er een krachtige oproep van drie NGO’s (Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children) aan gemeenten om zich te verenigen in een zogenaamde een ‘Coalition of the willing’. Een groot aantal gemeenten heeft hier inmiddels gehoor aan gegeven.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11