Burgemeester Mark Röell van Baarn ambieert derde ambtstermijn

Burgemeester Mark Röell heeft de commissaris van de Koning en het presidium van de gemeenteraad van Baarn laten weten dat hij graag in aanmerking komt voor herbenoeming.

Burgemeester Mark Roëll
Burgemeester Mark Röell, foto: Mirella Boot

De heer Röell is sinds 31 maart 2011 burgemeester van Baarn. Zijn ambtstermijn loopt af op 31 maart 2023.

De vertrouwenscommissie, die bestaat uit leden van de gemeenteraad van Baarn, stelt een concept aanbeveling op over de herbenoeming. De gemeenteraad neemt hierover een besluit, en stuurt de aanbeveling naar de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met zijn advies naar de minister. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Een burgemeester wordt voor een ambtstermijn van zes jaar benoemd.

Meer informatie

Meer lezen over het proces rond de herbenoeming van een burgemeester? Bekijk het dossier burgemeestersaangelegenheden.

Voor persinformatie:
esther.andoetoe@provincie-utrecht.nl, 06 48 56 73 89

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11