Burgemeester Petra Doornenbal aanbevolen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Renswoude heeft besloten burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist aan te bevelen voor herbenoeming. Mevrouw Doornenbal is sinds september 2016 burgemeester van Renswoude en haar eerste termijn loopt in september 2022 af. De gemeenteraad wil dat mevrouw Doornenbal-van der Vlist ook de komende zes jaar burgemeester van Renswoude blijft.

 

Burgemeester Doornenbal van der Vlist

 

De aanbeveling van de gemeenteraad is kenbaar gemaakt aan commissaris van de Koning, Hans Oosters. Hij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 52 76 95 09