Burgemeester van Woudenberg stopt

Burgemeester Titia Cnossen stopt na ruim negen jaar bij de gemeente Woudenberg. Zij heeft Zijne Majesteit de Koning gevraagd haar op 1 juni 2021 ontslag te verlenen uit het ambt van burgemeester van gemeente Woudenberg. Donderdagavond 25 maart informeerde Cnossen de gemeenteraad van Woudenberg over haar besluit.

burgemeester Titia Cnossen

Ik ben negen jaar met veel plezier burgemeester van Woudenberg geweest. Het werken in het sfeervolle gemeentehuis en het meeleven met het lief en leed van de inwoners hebben die negen jaar tot een mooie tijd gemaakt. Ik heb Woudenberg leren kennen als een ondernemende gemeente met betrokken inwoners. Het nu tijd om te verhuizen en te stoppen in Woudenberg om in het leven van de kleinkinderen een actieve plaats te hebben” aldus Titia Cnossen.

De commissaris van de Koning heeft met respect en begrip kennisgenomen van het besluit van de burgemeester en zal binnenkort in contact treden met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Woudenberg over de nu te ondernemen stappen.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 52 76 95 09