CBS-cijfers bekend over aantal verkeerslachtoffers in de provincie Utrecht in 2020

In Nederland kwamen in 2020 in totaal 610 personen door een verkeersongeval om het leven. Dat zijn 51 personen minder dan in 2019 (661) en is het laagste aantal sinds 2015. Het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht is afgenomen met 12, van 45 personen in 2019 naar 33 personen in 2020. Het gaat om het laagste aantal sinds 2013. Een relatief grote afname na de piek in 2019 (45) met toen het hoogste aantal verkeersdoden in ruim tien jaar tijd.

Gedetailleerde analyses van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden naar bijvoorbeeld de verantwoordelijk wegbeheerder en of de betrokken vervoerswijze kunnen op provinciaal en gemeentelijk niveau pas later dit jaar worden opgemaakt, wanneer de officiële ongevallendatabase over 2020 is vastgesteld.

Landelijk beeld aantal verkeersdoden

In 2020 zijn in Nederland 610 verkeersdeelnemers om het leven gekomen, 7,7 procent minder dan in 2019. De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto's, van 237 in 2019 naar 195 in 2020 en nam alleen toe onder fietsers, van 203 in 2019 naar 229 in 2020. Hiermee werd in 2020 het hoogste aantal dodelijke fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. Daarnaast overleden in 2020 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- of snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Opnieuw is de helft van het aantal verkeersdoden 60 jaar of ouder. Oudere verkeersslachtoffers zijn relatief vaak betrokken bij een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk. Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is na de stijging in 2019 gedaald tot het niveau van de jaren 2016-2018. Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden is met 18 gedaald, van 126 in 2019 naar 108 in 2020. Bij jongeren tot 20 jaar en bij 40- tot 80-jarigen zijn in 2020 geen grote verschillen in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2019.

Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown

Het was vanaf half maart 2020 een stuk minder druk op de Nederlandse wegen met gemotoriseerd verkeer, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. Uit de cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens blijkt dat het tijdens de eerste lockdown van eind maart maar half zo druk was op een gemiddelde werkdag. Op de dagen dat het in maart en april 2020 het minst druk op de weg was met gemotoriseerd verkeer, lag het aantal verkeersdoden hoger dan in dezelfde periode in 2019. Ook in de weken van 15 juni tot en met 12 juli en 2 november tot en met 29 november lag het aantal verkeersdoden hoger dan in 2019, terwijl de verkeersintensiteit in die periode veel lager was.

Aantal verkeersdoden provincie Utrecht

In de provincie Utrecht zijn in 2020 33 verkeersdeelnemers om het leven gekomen. Dat zijn er 12 minder dan in 2019. Vanuit onze eigen analyses kunnen we 26 van de in totaal 33 Utrechtse verkeersdoden herleiden. Van de 26 verkeersdoden vielen er 16 op de gemeentelijke wegen, 6 op de provinciale wegen en 4 op de Utrechtse Rijkswegen. De meeste verkeersdoden (7) vielen in de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder, gevolgd door de groep 18 t/m 24 jarigen (6) en 25 t/m 39 jarigen (6). Deze rangorde komt overeen met die van het jaar 2019. Het afgelopen jaar raakten relatief veel fietsers en bromfietsers gewond. Van de in totaal 26 dodelijke slachtoffers behoren er 21 tot de groep 'kwetsbare verkeersdeelnemers'. Het gaat om 12 personen op een fiets (waarvan 3 op een e-bike), 5 personen op een bromfiets, 2 personen op een motor en 2 voetgangers*. In vergelijking met de voorgaande jaren zaten bijzonder weinig slachtoffers gedurende het verkeersongeval in een personenauto. Het gaat om in totaal 5 personen. De verhouding van het aantal verkeersdoden naar leeftijd en modaliteiten komt in de provincie Utrecht aardig overeen met het landelijke beeld.

* Het CBS heeft (enkel) de modaliteiten 'fiets' en 'inzittenden van een personenauto' per provincie verder uitgesplitst. Het CBS communiceert over 16 fietsers en 6 inzittenden van een personenauto van de in totaal 33 verkeersdoden in de provincie Utrecht. Het aantal 'kwetsbare verkeersdeelnemers' neemt daarmee toe tot minimaal 25.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72