Commissaris van de Koning Hans Oosters kijkt terug op het afgelopen jaar

In zijn jaarverslag blikt commissaris Hans Oosters terug op 2021. Een jaar dat wederom in het teken stond van corona en waarin de Utrechtse samenleving zich veerkrachtig toonde.

Jaarverslag 2021 van commissaris van de Koning Hans Oosters staat online
Het Jaarverslag 2021 van commissaris van de Koning Hans Oosters staat online.

Het was het jaar waarin een valwind een enorme ravage aanrichtte en waar men onmiddellijk samen aan de slag ging om de schade te herstellen. En het jaar waarin gemeenten en provincie samen optrokken toen asielopvang en huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsstatus nog prominenter op de politieke agenda kwamen.

Aan het einde van 2021 presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord, dat op veel vlakken aansluit bij onze Utrechtse ambities. Zo heeft het kabinet aangegeven te willen investeren in woningbouw en verstedelijking, de klimaatdoelen aan te scherpen en de stikstofcrisis aan te pakken.

Bekijk het jaarverslag

Bekijk het jaarverslag online: Jaarverslag 2021-cvdK

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 52 76 95 09