Congres: hoe maak je energietransitie haalbaar en betaalbaar?

Ruim 67000 huishoudens in de provincie Utrecht hebben moeite met het betalen van de energierekening. In wijken met minder draagkrachtige inwoners, heeft tot een derde van de huishoudens geen financiële mogelijkheid om hun huis te verduurzamen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is gedaan. ‘Hoe zorgen we dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen,’ is dan ook de centrale vraag van het digitale congres Inclusieve Energietransitie dat de provincie Utrecht op donderdag 18 februari organiseert.

appartementjes in het groen

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen op een wijze die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Hiervoor hebben we de aanpak Inclusieve Energietransitie ontwikkeld. De focus van de Inclusieve aanpak is het ondersteunen van collectieve projecten, die op grotere schaal ook elders kunnen worden toegepast. In deze projecten wordt gestreefd naar inclusiviteit: met het wegnemen van bijvoorbeeld financiële barrières zorgen we dat iedereen mee kan doen en ook mee kan profiteren van een lagere energierekening.

Het congres richt zich op gemeenten, woningbouwcorporaties, bewonersinitiatieven en energiecoöperaties in de provincie Utrecht. Ook marktpartijen, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden zijn welkom. In een panelgesprek en tijdens deelsessies worden nieuwe methodieken en voorbeeldprojecten gepresenteerd. Ook zal een medewerker van de provincie vertellen hoe de provincie de aanpakken ondersteunt met geld en kennis.

Gebouw-gebonden dienstverlening

Tijdens het congres worden een aantal pilots gepresenteerd. Zo zal wethouder Astrid Janssen van Amersfoort vertellen over de gebouw-gebonden verduurzamingsdienst in Amersfoort. In deze pilot zal een dienstverlener woningen verduurzamen. De bewoners hoeven zelf niet te investeren, zij sluiten een dienstverleningscontract met de serviceprovider en betalen hiervoor maandelijks een vast bedrag. Dankzij de maatregelen zal de energierekening van de huizen dalen. 

Gespikkeld bezit

Directeur Joke ten Brink van Woningstichting Leusden zal vertellen hoe haar woningstichting investeert in de verduurzaming van zogenaamd gespikkeld bezit. Gespikkeld bezit bestaat uit straten of buurten waarvan een deel van de woningen eigendom is van een woningbouwcorporatie en een deel gekocht is door voormalige huurders. Ten Brink gaat vertellen hoe ze ook de particuliere huiseigenaren van een KoopGarantwoning gaat helpen met de verduurzaming.

Tijdens de deelsessies is ruimte voor interactie en aan het eind wordt gelegenheid geboden om te netwerken en in gesprek te gaan met de provincie en workshopfacilitators. Het congres is digitaal te volgen op donderdag 18 februari van 10.00 – 12.30 uur.

Aanmelden kan via: https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/agenda/1875125.aspx?t=Congres-I…

Wilt u meer informatie over het congres? maaike.broekhuis@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91