Controles in het buitengebied ter bescherming van broedseizoen

In de provincie Utrecht vinden van woensdag 9 juni tot en met woensdag 16 juni onaangekondigde controles plaats tijdens een speciale actieweek.

appelvink

In de provincie Utrecht kijken de partners van het Utrechtse Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht naar hoe de toegangsvoorschriften van natuurgebieden worden nageleefd. Doel is om broedende dieren in het broedseizoen te beschermen.

Het broedseizoen is hét moment voor dieren om zich voort te planten en hun jongen op de wereld te zetten. In deze periode zijn de ouders en later hun jongen extra kwetsbaar. De actieweek is erop gericht dat bezoekers zich, nog meer dan nu het geval is, beseffen dat ze de kraamkamer van Moeder Natuur betreden. Door corona hebben nog meer bewoners de natuur dichtbij huis ontdekt. Toezichthouders zijn gastheren die graag iedereen welkom heten, maar ze zien ook de impact van al die extra drukte op de natuur. Voor bestaande, maar ook nieuwe bezoekers is helderheid over regels belangrijk. Tijdens de actieweek wordt er in buitengebieden bijvoorbeeld gecontroleerd op naleving van de regels in natuurgebieden, zoals aangelijnde honden, bezoekers die zich enkel en alleen binnen de wegen en paden begeven en niet daarbuiten, het betreden van niet opengestelde terreinen, motorcrossers, afvaldumpingen en de Visserijwet.

Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht

De controles worden uitgevoerd door iedereen die samenwerkt onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN). Naast Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zijn het Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de gemeenten Baarn, Rhenen, Soest en provincie Utrecht onderdeel van het USN. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken. In het USN zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01