Cultuur en Erfgoedprogramma vastgesteld, oude sneltram naar museum?

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben het cultuur- en erfgoedprogramma 2020 – 2023 vastgesteld in de digitale Statenvergadering van 3 juni 2020. Er komt een conferentie over laaggeletterdheid en er wordt onderzocht of de oude sneltram naar het museum kan. Ook komt er budget beschikbaar om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de provinciale organisatie op te vangen.

Cultuur- en erfgoedprogramma vastgesteld

Provinciale Staten hebben het cultuur- en erfgoedprogramma 2020 - 2023 ‘Voor Jong & Altijd’ vastgesteld. De provincie Utrecht wil met haar nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten.

Met dit beleidsprogramma geeft de provincie de komende vier jaar richting aan de cultuursector. Dit is noodzakelijk voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Juist in deze tijd waarin de impact van de coronacrisis op de cultuursector groot is. 

In de Staten is met veel waardering over het cultuur- en erfgoedprogramma gesproken. Veel fracties gaven aan tevreden te zijn met de aandacht voor bijvoorbeeld cultuureducatie, talentontwikkeling en het bibliotheek- en monumentenbeleid. Provinciale Staten debatteerden onder meer over de gevolgen van de coronacrisis en de impact op het beleidsprogramma, de ambitie in waarderingscijfers en over immaterieel erfgoed, kasteelmusea en molenbeleid.

Conferentie laaggeletterdheid

In het cultuur- en erfgoedprogramma heeft het bijdragen aan het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid een prominente plek. Provinciale Staten hebben het college de opdracht gegeven een (digitale) conferentie over de aanpak van laaggeletterdheid te organiseren. Een conferentie voor alle betrokken partijen op het gebied van taalhuizen en laaggeletterdheid. Doel is het uitwisseling van ideeën en zo het verminderen van laaggeletterdheid.

Meer ambitie en immaterieel erfgoed

Ook riepen Provinciale Staten het college op meer ambitie in het programma te tonen door de streefcijfers voor waardering en klanttevredenheid op minimaal een 8 te zetten. Daarnaast hebben Provinciale Staten om meer aandacht gevraagd voor immaterieel erfgoed in het cultuur- en erfgoedprogramma.

Oude sneltram naar museum?

Op 29 mei 2020 reed de oude SIG sneltram na 37 jaar zijn laatste ritten tussen Utrecht en IJsselstein en Nieuwegein. In Utrecht zal de laatste rit met de SIG tram op vrijdag 3 juli zijn. Provinciale Staten hebben het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om een oude sneltram te schenken aan het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep.

Het college informeert Provinciale Staten zo spoedig mogelijk over de mogelijkheden en voorwaarden. Met de schenking kan één exemplaar van de oude SIG sneltram Serie 5000 gered worden van de sloop. Het initiatief voor de reddingsactie richting Provinciale Staten kwam van de Tramweg-Stichting.

Oude sneltram

Budget voor stikstofaanpak

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft vernietigd. Om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de provinciale organisatie op te vangen, stellen Provinciale Staten voor 2020 een budget beschikbaar van € 1.440.000,-.

Met het beschikbaar gestelde budget kan de benodigde capaciteit bij vergunningverlening en de helpdesk Stikstof tijdelijk worden uitgebreid. Ook komt er werkbudget beschikbaar en wordt door de 12 provincies in IPO-verband een Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof opgezet. Voor de doorwerking in 2021 en 2022 kunnen Provinciale Staten een dekkingsvoorstel in de Programmabegroting 2021 tegemoet zien.

Provinciale Staten gaven aan uit te kijken naar het voorstel voor de gebiedsgerichte stikstofaanpak. Dit voorstel staat op de agenda van de Statenvergadering in juli en wordt voorafgaand behandeld in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water, op 1 juli 2020.

 

Meer informatie over alle besluiten van 3 juni 2020.

Volg Provinciale Staten op twitter

Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl06 36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11