Cultuur- en erfgoedsector kan opnieuw beroep doen op steun voor herstel na corona

Ondanks dat musea, podia en theaters weer volledig open zijn, heeft de coronacrisis nog steeds grote gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector. Het publiek is nog niet volledig teruggekeerd en de reserves zijn uitgeput. Om de sector de tijd te geven om te herstellen en te innoveren kunnen zij een beroep doen op het Herstelpakket. In maart is door Provinciale Staten besloten om hiervoor nog eens 2 miljoen extra beschikbaar te stellen. De eerste regelingen gaan begin mei 2022 open.

Steunpakket
'Een ode aan…' van Afra Ernst, tijdens Spoormakers Festival, oktober 2020 Het Huis Utrecht  © Anna van Kooij

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Met dit Herstelpakket willen we de kwetsbaarste groepen zoals jonge makers binnen de cultuur- en erfgoedsector ondersteunen. Zij krijgen de kans om hun werk te presenteren en ontvangen daar een eerlijke vergoeding voor. Met het geld willen we er ook voor zorgen dat de sector kan vernieuwen om beter wendbaar en weerbaar te zijn in de toekomst. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang voelbaar.”

Het Herstelpakket zorgt ervoor dat (jonge) talentvolle makers weer aan het werk kunnen gaan door hun werk te presenteren op diverse podia zoals theaters, musea, bibliotheken, broedplaatsen of festivals. Verder biedt het Herstelpakket ruimte voor innovatieve projecten en voor nieuwe initiatieven in regionale theaters en op festivals. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de publieksbehoeften en het vrijwilligersbeleid. 

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32