Daling dodelijke verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht

In de provincie Utrecht waren er vorig jaar 42 dodelijke slachtoffers te betreuren in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers vandaag gepubliceerd door het CBS. Met name kwetsbare verkeersdeelnemers kwamen om in het verkeer. In de provincie Utrecht vielen de meeste verkeersdoden op gemeentelijke wegen, gevolgd door provinciale wegen, rijkswegen en wegen in het beheer van het waterschap.

Verkeersongeval fiets auto

Vandaag publiceerde het CBS cijfers over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. In tegenstelling tot de landelijke cijfers, daalde het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht. In 2022 kwamen 42 personen om bij een verkeersongeval, 5 minder dan in 2021. Landelijk steeg het aantal verkeersdoden van 582 in 2021 naar 737 in 2022. Op provinciale wegen vielen in 2022 zes slachtoffers. Dat zijn er evenveel als in 2021.

Gedeputeerde Schaddelee voor mobiliteit bij de provincie Utrecht: “Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Het leed onder nabestaanden is onbeschrijfelijk groot. Juist op een dag als vandaag voelen zij het gemis van hun dierbaren extra. We doen als provincie veel om verkeersongevallen te voorkomen. Niet alleen richten we onze wegen zo goed mogelijk in, we wijzen weggebruikers met campagnes en verkeerseducatie op veilig gedrag in het verkeer. Hier gaan wij de komende tijd onverminderd mee door”, aldus gedeputeerde Schaddelee.

Minder verkeersdoden op fiets

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in de provincie Utrecht het aantal verkeersdoden onder fietsers afnam van 20 dodelijke verkeersslachtoffers in 2021 naar 12 slachtoffers in 2022. Veel van deze dodelijke fietsslachtoffers vallen in de leeftijdscategorie 50 jaar of ouder. Ongeveer 60 procent van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers valt in de groep kwetsbare verkeersdeelnemer. Deze groep bestaat uit (brom)fietsers, scooters, motorrijders en voetgangers.

Wegbeheerders Utrecht werken samen aan verkeersveiligheid

De provincie Utrecht investeert in betere (fiets)infrastructuur door onder andere het aanleggen van doorfietsroutes en het aanpakken van fietsknelpunten. Ook biedt de provincie verkeerseducatie aan voor het basis- en middelbaaronderwijs, ze werkt daarbij nauw samen met regionale partners. Zo ondertekenden eind 2021 alle Utrechtse wegbeheerders, de politie en het Openbaar Ministerie de ‘Intentieverklaring verkeersveiligheid’ waarin zij samen afspraken de grootste verkeersveiligheidsrisico’s in de provincie aan te pakken. Recent kregen zij hiervoor een subsidie van 3,2 miljoenen euro van het Rijk, waarmee fietspaden worden verbreed, meer markeringen worden aangebracht op de weg, fietsstraten gemaakt en oversteeklocaties voor fietsverkeer veiliger gemaakt.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01