De Bilt en Leusden worden proeftuin Aardgasvrije Wijken

Provincie Utrecht feliciteert de gemeenten De Bilt en Leusden met de toekenning van een subsidie door het Rijk om een wijk stapsgewijs aardgasvrij te maken. De Bilt en Leusden krijgen beide zo’n vier miljoen euro subsidie uit de Rijksregeling Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Daarmee zijn ze de tweede en derde gemeente in de provincie die proeftuin worden. De wijk Overvecht in de gemeente Utrecht was de eerste.

eurowoningenLeusden

Gedeputeerde Huib van Essen reageert enthousiast op het nieuws. ‘Fantastisch dat alle inspanningen van Leusden en De Bilt nu worden gehonoreerd en dat zij de mogelijkheid krijgen om hun plannen te verwezenlijken. Als provincie hebben we de gemeenten van harte ondersteund bij het uitwerken van de plannen en de aanvraag.’

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Gemeente De Bilt krijgt subsidie om in de wijk Brandenburg-West in Bilthoven een zeer lage-temperatuur warmtenet aan te leggen met restwarmte van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zo’n zeshonderd woningen in het plangebied kunnen zo verwarmd worden. Hierbij zijn een water-water warmtepomp en isolatie nodig in de woningen. Dit scenario is verreweg het goedkoopste voor de bewoners om hun woningen duurzaam te verwarmen. Onder de betrokken bewoners is veel draagvlak voor de plannen, al vormen de individuele maatregelen aan de woningen nog wel een puzzel. Daarbij krijgen zij hulp van energiecoöperatie BENG!. Bovendien is er genoeg ruimte voor individuele woningeigenaren om zich te oriënteren, want het idee is om drie flatgebouwen van woningcorporatie SSW eerst aan te sluiten.

Buurtplan

Voor de wijk Rozendaal in Leusden is gekozen voor een stapsgewijze aanpak met isolatie van woningen naar individuele all-electric warmtepompen. In november bezocht gedeputeerde Van Essen de Eurowoningenwijk in Leusden om te horen hoe inwoners bezig zijn met de isolatie van hun huizen om deze voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Van Essen: ‘Het enthousiasme van de bewoners was mooi om te zien. In een Buurtplan hebben zij alle stappen beschreven die nodig zijn om op termijn aardgasvrij te worden. Maar het was ook duidelijk dat het project niet voor iedereen haalbaar zou zijn, zonder Rijksbijdrage. Met het toekennen van de subsidie onderstreept het Rijk dat de aanpak en het Buurtplan kloppen. En dankzij de subsidie kunnen de inwoners nu verder aan de slag!’

Tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein maakte minister Hugo de Jonge vanochtend de veertien gemeenten bekend die een subsidie krijgen. In totaal is in deze derde en laatste subsidieronde van Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 50 miljoen euro beschikbaar. Het totaal aantal proeftuinen in Nederland komt daarmee op zestig. 

 

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69