De N201 mag op de schop en hoe gaan Provinciale Statenleden om met agressie?

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten stemmen in met de plannen om de N201 aan te pakken. Met een investering van tientallen miljoenen wordt onder andere de bocht bij Mijdrecht recht getrokken en worden kruisingen aangepast. Ook komt er een onderzoek naar het aanleggen van een fietstunnel.

Provinciale Staten op 14 december 2022

Dit onderzoek komt door een unaniem aangenomen voorstel van Provinciale Staten. Onderzocht wordt of vlakbij de Veenweg of het Waverveense Pad een fietstunnel kan komen, zodat fietsers veiliger de provinciale weg over kunnen oversteken. De verwachting is dat veel scholieren daar gebruik van maken.

Agressie en integriteit

De Statenleden bespraken een plan over hun eigen integriteit en veiligheid. Politici krijgen landelijk gezien helaas steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dat kan het werk van een Statenlid beïnvloeden en ondermijnen.

Dit agressieprotocol (PDF), waar iedere partij voor heeft gestemd, beschrijft welke stappen kunnen worden genomen na een incident, welke maatregelen er zijn om agressie te voorkomen, hoe te handelen tijdens een incident en hoe daar over wordt gecommuniceerd. De provincie Utrecht is de eerste provincie in Nederland die dit heeft vastgelegd.

Stemmingen en terugkijken

De stemmingen, met alle besluiten over Statenvoorstellen en ingediende moties en amendementen van deze vergadering, staan op de website van Provinciale Staten. Daar kunt u ook de vergadering terugkijken.

Wilt u ook een keer meekijken met een vergadering van Provinciale Staten? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie. Op de publieke tribune zat tijdens deze vergadering een klas van Mavo Muurhuizen uit Amersfoort. Leuk dat jullie er waren!

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02