De RES uitgelicht door Pakhuis de Zwijger

Volksvertegenwoordigers in de provincie Utrecht buigen zich deze weken over hun regionale energiestrategie(RES) 1.0 : de strategie waarin beschreven staat hoeveel duurzame elektriciteit elke regio opwekt en hoe. Ook staan er zoekgebieden beschreven voor zon- en windenergie. Voor Pakhuis de Zwijger was dit aanleiding om een drieluik te maken over de RES’en en deze als livecast uit te zenden. De provincie Utrecht was één van de partners in het project. Alle drie de uitzendingen zijn hier terug te kijken.

Ter illustratie: Maasvlakte

 

‘Mensen weten dat er zonne- en windenergie komt, maar dat daarvoor het instrument van de RES wordt gebruikt en hoe dat werkt, dat is onbekender,’ zei universitair docent Sanne Akkerboom van de Universiteit Utrecht in de eerste livecast. Karen Arpad van NPRES was in de studio om uitleg te geven en vertelde dat bij de Klimaattafels besloten is het proces echt van onderop te laten lopen. De vraag hoe je inwoners op een goede manier betrekt kwam aan bod. Ingrid Lether van het Burgerforum RES Foodvalley vertelde over haar ervaringen. Haar belangrijkste tips: zorg dat je nu al begint met het werven van mensen voor RES 2.0 en geef de vrijwilligers een onkostenvergoeding: dat maakt het deelnemen minder vrijblijvend. Bovendien vraagt een burgerforum veel meer tijd dan de vier dagdelen die haar vooraf in het vooruitzicht waren gesteld. Daarnaast pleitte ze voor een vast panel van liefst 10.000 inwoners die regelmatig bevraagd worden via een schriftelijke enquête.

Opwek op wijk- of straatniveau

De tweede livecast ging over nieuwe technologieën. Hoe ziet het energielandschap in 2050 eruit? Hoogleraar Duurzame Energievoorziening Gert Jan Kramer van de Universiteit Utrecht en energie-expert Arash Aazami blikten vooruit. Dat zon- en windenergie de belangrijkste bronnen zijn en blijven werd duidelijk uit hun betoog. Aazami schetste een toekomst waarin op wijk- en straatniveau wordt opgewekt en uitgewisseld. Daarnaast verwacht hij veel van warmte-opslag en kleinere batterijen aan huis. Net als in de eerste livecast stelde een Utrechtse jongere een vraag aan de aanwezigen in de studio. ‘Hoe kunnen we omgaan met desinformatie in het energiedebat,’ wilde Else Rossing van Duurzaam Jong uit De Ronde Venen weten. ‘Wie is verantwoordelijk voor het tegenspreken van desinformatie die tegenstanders van windenergie verspreiden?’ De studiogasten hoefden daar niet lang over na te denken: ‘de overheid’ was hun antwoord.

Een veranderend landschap

Kunstproducent Jeroen Everaert liet in aflevering 3 een ontwerp zien van een soort drijvend eiland van zonnepanelen dat hij ontworpen heeft voor in het Lingemeer. ‘Ik ontwerp vanuit het idee: hoe kunnen we zorgen dat mensen duurzame opwek juist graag in de achtertuin hebben,’ vertelde hij. Landschapsarchitecte Jannemarie de Jonge betoogde dat je moet oppassen met de woorden die je kiest. ‘Als je zegt dat duurzame energie-opwek ingepast moet worden in het landschap, suggereer je ten onrechte dat we zonnepanelen en windmolens er nog wel even tussen zetten. We moeten ons realiseren dat er een heel nieuwe laag over ons landschap heen komt. Net als in de tijd dat we overal turf staken, gaan we zien waar we onze energie vandaan halen.’ Gedeputeerde Huib van Essen wees erop dat verstandig ruimtegebruik ook betekent dat je windturbines nodig hebt. ‘Het ruimtebeslag van zonnevelden is vele malen groter.’ De Jonge: ‘Hoe hoger je de windturbines maakt, hoe minder je er nodig hebt om eenzelfde opbrengst te halen. Je moet natuurlijk dan ook investeren in het landschap onder zo’n hoge turbine.’

Het drieluik over de energietransitie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Pakhuis de Zwijger en de Provincies Noord-Holland en Utrecht.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69