Debat over stikstof, snelheid N-wegen, financiële stukken en een eigen initiatief in Provinciale Staten

Bron: Provinciale Staten

De provincie Utrecht moet zich niet gaan richten op een specifieke reductie van de stikstofuitstoot voor gebieden in en rond het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dat geeft een meerderheid van Provinciale Staten (PS) aan in een debat over het stikstofbeleid vanuit Den Haag. 

Doordat er volgens het kabinet naast Natura2000-gebieden ook in en rond NNN-gebieden (zoals de Utrechtse Heuvelrug) aan beperking van stikstofuitstoot gedaan moet worden, werd de opdracht voor de provincie Utrecht ineens een stuk groter dan verwacht. Partijen lieten in de vergadering van Provinciale Staten weten verrast te zijn over de omvang van deze plannen.

Provinciale Staten in vergadering op 29 juni 2022

Op initiatief van het CDA, ChristenUnie en SGP moet de focus alsnog op de Natura2000-gebieden blijven, zodat de stikstofdoelen haalbaar zijn en draagvlak houden in de samenleving. Gedeputeerde Staten gaan plannen over het stikstofbeleid de komende uitwerken en nemen deze eis mee.

Het debat over dit actuele onderwerp werd aangevraagd door de PVV en JA21. Voorstellen van deze fracties om het stikstofbeleid uit Den Haag helemaal af te wijzen behaalden geen meerderheid.

Belangrijkste financiële stukken van het jaar

Het debat over de kadernota en jaarrekening, twee van de belangrijkste financiële stukken in het jaar, werd ook gisteren gevoerd en was opgedeeld in twee delen. PS gebruikten begin deze maand dit agendapunt om hun algemene beschouwingen te houden. Nu werd er meer gedebatteerd op de inhoud aan de hand van tientallen eigen voorstellen - moties en amendementen.

Zo willen PS, op voorstel van CDA, Partij voor de Dieren en JA21, unaniem dat de provincie geld vrijmaakt om alle tramwegovergangen in Nieuwegein beter te beveiligen. Op verzoek van de VVD willen alle partijen dat er ook meer aandacht om de restauratie van monumenten te bekostigen. Op initiatief van de SGP, DENK en PvdA wordt voedselproductie uit de regio makkelijker gekoppeld aan voedselbanken.

Initiatiefvoorstel

Hoewel Provinciale Staten normaal stemmen over voorstellen die vanuit het provinciebestuur van Gedeputeerde Staten (GS) worden voorgelegd was er gisteren een uitzondering op die regel. Statenleden Dop van Ulzen en Vincent Janssen schreven een initiatiefvoorstel om investeringsmogelijkheden en de versnelling van de energietransitie te onderzoeken.

Vincent Janssen en Dop van Ulzen bij het indienen van het initiatiefvoorstel
Vincent Janssen en Dop van Ulzen na afloop van het indienen van hun initiatiefvoorstel

Tijdens de vergadering hebben de Statenleden het plan verdedigd. Een meerderheid van PS ging uiteindelijk akkoord met het voorstel.

Maximumsnelheid

Tot slot is Provinciale Staten akkoord met een plan om op meer provinciale N-wegen 60 kilometer per uur te rijden. Ook worden alle oversteken waar geen stoplichten of zebrapaden zijn veiliger gemaakt.

Bij de uitvoering van dit plan komt in het bijzonder aandacht voor fietsroutes van middelbare scholieren. Alle fracties willen dat deze fietspaden zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk worden gemaakt. Zolang dit nog niet het geval is moeten er waarschuwingsborden en verkeerstekens komen om automobilisten op de drukke oversteekplaatsen te wijzen.

Gert Mulder werd beëdigd als Statenlid voor de PvdA
Gert Mulder werd beëdigd als Statenlid voor de PvdA.

Stemmingen en terugkijken

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier vinden.

Op deze pagina kan je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Wil je ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor jou kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie:

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02