Debat over wonen, windmolens en een afscheid met koninklijk tintje in Provinciale Staten

Bron: Provinciale Staten

Als Utrechtse gemeenten niet voor 1 december voldoende locaties voor windmolens kunnen vinden, dan mag de provincie daarvoor plekken aanwijzen. Provinciale Staten vinden het goed als Gedeputeerde Staten haar bevoegdheid hiertoe willen inzetten. In de vergadering is hierover een kritisch debat gevoerd. Ook werd er gesproken over woningbouw en is er een koninklijke onderscheiding opgespeld.

Osman Suna krijgt koninklijke onderscheiding van commissaris van de Koning Hans Oosters
Osman Suna krijgt een koninklijke onderscheiding van de commissaris van de Koning.

Partijen willen wel aandacht voor het lokaal eigendom van de windmolens als de provincie locaties gaat aanwijzen. Omwonenden, ook die niet kunnen meebetalen in een energiecoöporatie, moeten kunnen profiteren van de opbrengsten hiervan. Een meerderheid van de fracties wil daarvoor een fonds opzetten.

Ook de gezondheid van omwonenden bij wie nieuwe windmolens in de buurt kunnen komen moet aandacht zijn. De coalitiepartijen (CDA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en PvdA) kregen een meerderheid voor een specifieke wijziging in het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Wonen en werken

Provinciale Staten gaven hun akkoord voor het Regionaal Programmeren Wonen en Werken. Dat is een plan van de provincie over het bouwen van nieuwe woningen en de aanleg van bedrijventerreinen.

Partijen willen aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen in dit programma. Hoe krijg je zoveel betaalbare woningen en hoe zorg je ervoor dat deze later niet alsnog te duur worden verkocht op de markt? De provincie moet er bij gemeenten op toezien dat zij daarvoor alle instrumenten om dat te voorkomen. Een voorstel hierover van Socialisten Utrecht en de SP is met een meerderheid aangenomen.

Een ander punt van discussie was de mobiliteitstoets. Als gemeenten willen bouwen dan moeten de omliggende wegen in de provincie ook bereikbaar blijven. Op initiatief van de VVD en andere fracties mag de provincie nieuwe woonwijken niet op basis van deze toets weigeren als er zware maatschappelijke belangen zijn.

Ook moet de provincie ervoor zorgen dat de mobiliteitstoets up-to-date blijft met de laatste ontwikkelingen, zoals thuiswerken of als gebruik van openbaar vervoer bijvoorbeeld toeneemt.

Lintje

De Provinciale Statenvergadering begon gisteren op een bijzondere manier. Voormalig Statenlid Osman Suna nam afscheid omdat hij sinds juni is aangesteld als wethouder van de gemeente Soest. Commissaris van de Koning Hans Oosters bood hem voor zijn jarenlange verdienste als Statenlid, en eerder als raadslid in Soest, een koninklijke onderscheiding aan.

Osman Suna krijgt koninklijke onderscheiding van commissaris van de Koning Hans Oosters opgespeld

Stemmingen en terugkijken

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je binnenkort onder agendapunt 18 vinden.

Op deze pagina kan je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Wil je ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor jou kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02