Derde steunpakket voor Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht, die als gevolg van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in januari voor de derde keer een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Deze steun is hard nodig nu de coronacrisis aanhoudt en opnieuw maatregelen zijn aangekondigd door het Rijk.

Festival

De provincie heeft nog ongeveer 0,8 miljoen beschikbaar van de oorspronkelijke 6 miljoen euro. De inhoud van het steunpakket is afgestemd met gemeenten, fondsen, het Rijk en de culturele sector. Daarmee zorgen we gezamenlijk voor een zo’n dekkend mogelijk vangnet.

Steunmaatregelen

Geleden schade

Instellingen die een subsidierelatie met de provincie hebben, zoals kasteelmusea worden gesteund in de geleden schade. Instellingen zonder subsidierelatie met de provincie kunnen bijvoorbeeld terecht bij hun eigen gemeente.

Programmeringsregeling

Deze regeling is bedoeld voor regionale theaters en podia die ondanks de publiekterugval of extra kosten toch voorstellingen en activiteiten kunnen programmeren. Het is belangrijk dat er voorstellingen gemaakt blijven worden waarmee ook ondersteunende beroepsgroepen, zoals gezelschappen en technici zijn geholpen. Aanvragen kunnen worden ingediend via het subsidieloket vanaf half januari.

Let op: instellingen uit de gemeenten Utrecht en Amersfoort komen niet aanmerking. Zij kunnen voor vergelijkbare regelingen terecht bij hun eigen gemeente.

Steun aan professionele talentvolle makers

Om talentvolle beeldend kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansers aan het werk te houden ontvangen drie productiehuizen voor talentontwikkeling opnieuw een bijdrage voor de begeleiding van deze professionals. Het gaat hierbij om overwegend jonge makers die geholpen worden bij het ontwikkelen van nieuwe of bestaand werk. De drie productiehuizen die een bijdrage krijgen zijn: Het Huis (dans en theater), de Coöperatie (muziek) en de Machinerie (beeldcultuur).

Cultuur Innovatiefonds

Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is bij de start van de coronacrisis opgericht. Het Innovatiefonds biedt financiering voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van innovatieve ideeën in de gehele provincie Utrecht. Instellingen kunnen in januari 2022 opnieuw een aanvraag doen bij het Innovatiefonds.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32