Dierendilemma’s in Leusden: Provinciale Staten in gesprek over faunabeheer

Bron: Provinciale Staten

De keuze om bepaalde diersoorten wel of niet af te schieten zorgt vaak voor emotionele debatten, ook in Provinciale Staten. De Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht, die samen met de provincie de belangen afweegt tussen dieren, bewoners, ondernemers en toeristen, nodigde daarom Statenleden in Leusden uit om de dilemma’s die dit met zich meebrengt te bespreken. De afgelopen tijd is over dat thema behoorlijk veel gedebatteerd.

De discussie werd gevoerd met drie thema’s: de ontwikkelingen binnen de Utrechtse natuur, de regels die provincies opstellen voor de jacht en het samenleven van mensen met wilde dieren. Na afloop van ieder betoog van de deskundigen (een ecoloog, een jager en een natuurfilosoof) kregen Statenleden en leden van de commissie Ruimte Groen en Water het woord om daarop te reageren. Wat hebben zij opgestoken en gaan we terugzien in toekomstige debatten over faunabeheer?

Dierendilemma’s in Leusden: Provinciale Staten in gesprek over faunabeheer.

Annet Krijgsman, Statenlid PvdA

“Ik ga me het meest hard maken voor de juridische onderbouwing van faunabeheer: als je een besluit neemt, doe het dan goed stevig onderbouwd op basis van wetenschap. Dat je niet roept: de vos is de doder van de weidevogels als er ook heel veel honden en mensen in het gebied lopen die de omgeving verstoren. Dan ga je nat bij de rechter . Volgens mij kijkt iemand die echt van dieren houdt ook met de blik of de vos daadwerkelijk de boosdoener is of iemand anders.”

Frans Hazeleger, Commissielid SGP

“Als partij proberen we altijd al ervaringen uit het veld op te halen en in de vergadering in te brengen. Wat ik mooi vond is dat er een spreker was die heel erg de nadruk legde op de verbinding die nodig is tussen de politiek en de mensen in het veld. Wat je vaak ziet gebeuren, is dat de politiek het heel goed denkt te weten. Alle kennis die in het veld is, bij jagers en natuurorganisaties, wordt dan snel vergeten en dan gaan we het debat in Provinciale Staten dunnetjes overdoen. Ik denk dat die verbinding met de mensen uit de praktijk heel belangrijk is op dit thema en dat je hierbij echt kijkt: wat zien mensen uit het veld gebeuren? Dát neem je dan echt mee in je beleid en het debat.

Marc de Droog, Statenlid D66

“Ik ga altijd redeneren vanuit het dier zelf in plaats vanuit de mens. Dat is een van allerbelangrijkste punten en wat we als gehele Provinciale Staten moeten blijven doen. Het gaat niet om de manier waarop we het dier in ons beleid opnemen, maar het gaat om een andere manier van denken en te denken vanuit het dier in onze provincie.”

Meer info

Roel Breet
Communicatie-adviseur griffie Provinciale Staten
roel.breet@provincie-utrecht.nl
06 43 24 64 02