Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking opent deuren

In de provincie Utrecht worden de dijken langs de Lek en Nederrijn over een lengte van 55 kilometer versterkt. Dit om de provincie in de toekomst beter te beschermen tegen hoogwater. De versterking geeft eveneens de mogelijkheid om de dijken mooier te maken en kansen voor recreatie beter te benutten. Tot en met 14 maart zijn deze dijkplannen te bekijken in een digitaal bezoekerscentrum. Het online centrum geeft informatie over het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis. Een uniek concept, ontstaan als gevolg van beperkingen door de coronamaatregelen. Geïnteresseerden kunnen op elk moment het online bezoekerscentrum betreden.

Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking

Versterking van de dijken biedt ook kansen op het gebied van natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Het digitale bezoekerscentrum geeft een beeld van de plannen. Door bijvoorbeeld bestaande wandel- en fietspaden te verbinden, recreatieve voorzieningen aan te leggen, historische objecten als forten zichtbaar te maken en door de uiterwaarden aantrekkelijker te maken, wordt de dijk mooier en beleefbaar. Zo heeft de aanpak van de dijken enerzijds meerwaarde voor de waterveiligheid en anderzijds voor verbetering van de leefomgeving.

Plannen

Het ontwerp van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden voor het dijktraject tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluizen is op hoofdlijnen gereed. Het plan is om aanvullend de natuurwaarden in de uiterwaarden van de Honswijkerwaard en de Steenwaard te versterken. Voor cultuurhistorie wordt gekeken naar het zichtbaar maken van de inundatiesluis bij Fort Honswijk en naar het ontwikkelen van de het gebied van de Waterlinie tot ‘icoongebied.’ Met veilige wandel- en fietsroutes kunnen recreanten dan een bezoek brengen aan de historische forten van de linie.

Digitaal bezoekerscentrum

In het traject voor mooie en veilige dijken werken verschillende partners samen. De provincie werkt samen met HDSR, gemeenten Houten en Nieuwegein, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Tot en met 14 maart zijn de dijkplannen op het gebied van versterking, natuur, recreatie en verkeersveiligheid te bekijken in het digitale bezoekerscentrum. Ook vinden er een aantal live presentaties plaats. 

Meer informatie

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11