Dijkversterking tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis kans voor ontwikkeling recreatie en natuur

Een eerste verkenning voor de dijkversterking tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis in Nieuwegein gaat van start na het vastleggen van een samenwerking.

De provincie Utrecht heeft samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de gemeenten Houten en Nieuwegein en Rijkswaterstaat afgesproken om de dijkversterking en kansen voor het gebied als het gaat om recreatie, natuur en cultuurhistorie gezamenlijk op te pakken.

Versterking van de Lekdijk

De komende jaren wordt de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis versterkt. Waterveiligheid staat daarbij voorop, maar er zijn ook goede kansen in de omgeving van de dijk. Door dit te combineren, kan er efficiënter worden gewerkt met minder overlast voor de omgeving.

Natuur, recreatie en cultuurhistorie

Er liggen kansen om de natuur in de uiterwaarden van de Honswijkerwaard en de Steenwaard te versterken. Voor cultuurhistorie wordt er gekeken naar het zichtbaar maken van de inundatiesluis bij Fort Honswijk en de ontwikkeling van het Fort zelf. Met wandel- en fietsroutes kunnen recreanten een bezoek brengen aan de historische forten op zowel het Eiland van Schalkwijk als Vreeswijk en omgeving.

Samen

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase benadrukken de partners enthousiast te zijn over het onderzoeken van de haalbaarheid van de genoemde kansen. Door samen te werken worden kennis en kunde gebundeld. Bij het ontwikkelen van de plannen wordt de omgeving betrokken, zodat we samen met hen een verrijkte leefomgeving creëren.