Doortrappen, de Vuelta en de Prokkelweek komen samen

Fietsen, bewegen en sporten toegankelijk maken voor iedereen zijn de verbindende factoren tussen Doortrappen, de Vuelta en de Prokkelweek. Tijdens de Prokkelweek van 6 tot en met 13 juni zijn er diverse Doortrappenactiviteiten georganiseerd om zoveel mogelijk senioren bekend en vertrouwd te maken met de fiets.

Groep mensen op de fiets
De deelnemers aan de fietstocht van Doortrappen in Houten

De Doortrappenactiviteiten tijdens de Prokkelweek kwamen tot stand door samenwerking met het programma ‘Doortrappen’ en de Stichting Prokkel. Het landelijke programma Doortrappen richt zich op het veilig gaan en blijven fietsen van senioren. Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren en mensen met een verstandelijke beperking om samen leuke dingen te ondernemen. Dit jaar viel de Prokkelweek samen met de honderd dagen voor de Vuelta waardoor het accent kwam te liggen bij bewegen en fietsen.

Tijdens de Prokkelweek zijn er Doortrappenactiviteiten georganiseerd in vijf Doortrappengemeenten: De Ronde Venen, Houten, Lopik, Vijfheerenlanden, Nieuwegein. In gemeente Houten konden de deelnemende senioren één voor één hun fiets laten checken en kregen zij advies over verschillende fietshelmen. Voordat er een mooie fietstocht werd gefietst, zijn er eerst FietsFitoefeneningen gedaan. Iedereen deed fanatiek mee en kwam in beweging. Het was een mooie fietstocht door het verloren bos, richting Nieuwgein en langs het kanaal.

Naast de activiteiten in de Doortrappengemeenten zijn er ook activiteiten uitgevoerd in de gemeenten IJsselstein, Woerden en Stichtse Vecht die nog geen Doortrappengemeente zijn. Als deze gemeenten een samenwerking aangaan, kunnen zij rekenen op inhoudelijke en financiële steun vanuit de provincie voor de uitvoering van Doortrappen.

Wij zijn Team SportService provincie Utrecht dankbaar voor het nemen van dit initiatief en voor het opzetten van deze mooie samenwerking tussen Doortrappen en de Prokkelweek. Wij kijken terug op een geslaagde week. In totaal waren er 175 senioren aanwezig tijdens de negen verschillende activiteiten in acht gemeenten.

Inclusief sporten binnen de Sociale Agenda

Eens per jaar organiseert stichting Prokkel de Prokkelweek: een week volledig gericht op ontmoetingen en activiteiten voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Vanuit provincie Utrecht is de samenwerking tussen de Prokkelweek en de Sociale Agenda bewust opgezocht. Met de Sociale Agenda werkt provincie Utrecht aan een inclusieve omgeving, waarin iedereen mee kan doen. Initiatieven zoals de Prokkelweek worden daarom graag extra in de schijnwerpers gezet, bijvoorbeeld via de Vuelta-agenda.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01