Drie Statenvoorstellen in digitale commissies

Bron: Provinciale Staten

Woensdag 15 april 2020 zijn er drie digitale commissievergaderingen. In elke commissie wordt één Statenvoorstel behandeld. De Statenvoorstellen stonden op de agenda van de commissievergaderingen in de maand maart. Deze vergaderingen zijn toen geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Uitstellen of behandelen

Vier Statenvoorstellen zijn door het annuleren van de vergaderingen in maart nog niet in een commissie behandeld. Per Statenvoorstel is bekeken of de behandeling en besluitvorming tot nader order uitgesteld kon worden. Dit was alleen mogelijk voor het Statenvoorstel ‘Evaluatie China-beleid’.

De andere drie Statenvoorstellen worden woensdag 15 april in de betreffende commissies behandeld. De besluitvorming over de Statenvoorstellen vindt plaats tijdens de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten, op woensdag 27 mei 2020.

Statenvoorstellen

Woensdag 15 april start om 09.00 uur de commissie Milieu en Mobiliteit. In deze commissie wordt het Statenvoorstel ‘Uitbreiding P+R Breukelen’ besproken. In de commissie Bestuur, Economie en Middelen staat om 10.30 uur het Statenvoorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer’ op de agenda. Om 11.45 uur behandelt de commissie Ruimte, Groen en Water het Statenvoorstel ‘Realisatieplan Gebiedsontwikkeling Salmsteke’.

Nieuwe Statenvoorstellen

Voor de volgende Statenvergadering van 27 mei 2020 komen wellicht nog nieuwe Statenvoorstellen op de agenda. Deze dienen dan in de volgende commissieronde in mei behandeld te worden.

Vergadering live bijwonen?

De digitale, openbare commissievergaderingen zijn live bij te wonen via Microsoft Teams. Op de website stateninformatie.provincie-utrecht.nl staat het overzicht van alle openbare vergaderingen, inclusief agenda en de te bespreken documenten. Ook staat per bijeenkomst uitgelegd hoe u als toehoorder kunt deelnemen. Inspreken is ook mogelijk. Gasten en insprekers hebben geen account voor Microsoft Teams nodig.

Volg Provinciale Staten op Twitter

Voor persinformatie: Communicatieadviseur Provinciale Staten

marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl, 06   36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11