Druktemonitor kansrijk, maar invloed op spreiding beperkt

De provincie heeft de Druktemonitor geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de pilot positieve effecten heeft op de samenwerking tussen overheden, terreinbeherende organisaties en marketingorganisaties. Toch is de invloed op spreiding van drukte te beperkt. Voor de doorontwikkeling van de Druktemonitor is deze in betere handen bij de markt. Uit de evaluatie komt naar voren dat de website van de Druktemonitor onvoldoende wordt bezocht door bezoekers van recreatie- en natuurgebieden. Met name na de coronatijd is de interesse afgenomen.

Dwarsdijkerveld riet in de wind

Druktemonitor

De provincie is tijdens corona gestart met de Druktemonitor. Het doel van de monitor is om te laten zien waar en wanneer het druk is en welke alternatieven er zijn. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van informatie van lokale experts, zoals terreinbeheerders, boswachters en BOA's, die de locaties goed kennen. Later zijn data over het aantal personen in gebieden aan de monitor toegevoegd .

Er is nu geëvalueerd hoe vaak de monitor is geraadpleegd en of de monitor heeft bijgedragen aan het doel: betere spreiding van recreanten. Bij de start en bij extra publiciteit steeg het aantal gebruikers, maar gemiddeld is het aantal gebruikers te beperkt gebleven. Toch heeft het project ook positieve effecten gehad: de monitor werkte als een katalysator voor de samenwerking op het gebied van spreiding tussen overheden, terreinbeherende organisaties en marketingorganisaties.

De provincie stopt met de monitor, maar ondersteunt wel de marktpartijen in hun vernieuwde opzet en doorontwikkeling.

Pilot

De Druktemonitor is als pilot gestart in samenwerking met het Routebureau Utrecht, RBT Heuvelrug en Vallei, Utrecht Marketing, Visit Utrecht Region en de Veiligheidsregio Utrecht. Vanaf de start is samengewerkt met  andere marketingorganisaties, terreinbeherendeorganisaties, zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap en gemeenten.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01