Economisch herstel, maar ook personeelstekort in provincie Utrecht

De economie van de provincie Utrecht herstelt en is voor een groot deel terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat beeld rijst op uit de jongste coronamonitor van de provincie. Door de groei komt een ander knelpunt van de Utrechtse economie wel weer aan de oppervlakte: het personeelstekort dat een rem zet op groei van bedrijven.

winkelstraat

De coronamonitor is een verzameling informatie uit verschillende bronnen, onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rabo Research en het Centraal Planbureau. De monitor vormt een beeld van de economische impact van de coronacrisis op korte en middellange termijn. De focus ligt op de economische gevolgen van de coronacrisis in brede zin.

Herstel verschilt per regio

Uit berekeningen van het CBS blijkt dat binnen de provincie de regio's Woerden, Veenendaal en Amersfoort alweer op het niveau zitten van voor de coronacrisis. Hier is het herstel getrokken door onder meer de (groot)handel en industrie. De stadsregio Utrecht is nog niet helemaal hersteld, vooral omdat de getroffen sectoren (zakelijk) toerisme, horeca en cultuur hier een groter deel van de lokale economie uitmaken. Rabobank Research heeft daarom de regionale groeiprognose voor de provincie Utrecht verlaagd.

Personeelstekort

Met het economisch herstel is ook het personeelstekort in Utrecht terug. De werkloosheid daalde in het tweede kwartaal van 3,4 procent naar 3,2 procent. Het UWV kwalificeert de arbeidsmarkt in de regio's midden-Utrecht en Amersfoort als krap tot zeer krap. Uit de driemaandelijkse conjunctuurenquête van Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel blijkt dat 22 procent van de ondernemers in de provincie het personeelstekort als een belemmering voor groei ervaart. Dat is nog niet zo hoog als in 2019 (30 procent), maar het percentage stijgt wel snel. Het aantal openstaande vacatures zoals het CBS die in het tweede kwartaal registreerde, brak met 31.200 het record uit 2019 (27.700).

Vooruitzichten voor ondernemers

In de enquête is Utrechtse ondernemers ook gevraagd naar de vooruitzichten voor hun bedrijf in de komende twaalf maanden. Vier op de vijf ondernemers ziet de toekomst van het bedrijf zonnig in en heeft geen aanvullende financiering nodig. Ruim 10 procent van de Utrechtse ondernemers heeft wel extra geld nodig. 8 procent van de ondernemers voorziet geen gunstig perspectief.

Schuldenlast

Per 1 oktober zijn de generieke steunmaatregelen voor het bedrijfsleven beëindigd. De steunmaatregel waar ondernemers de afgelopen anderhalf jaar het meest gebruik van maakten was belastinguitstel. Een groot deel van de ondernemers is inmiddels begonnen met afbetaling van deze uitgestelde belastingen. Begin juni hadden 22.000 Utrechtse ondernemers nog een belastingschuld van in totaal 1,3 miljard euro. Hoewel één op acht ondernemers de schuldenlast heeft weten te verkleinen, heeft bijna 4 procent van de Utrechtse ondernemers te maken met een hogere schuld die problemen oplevert voor het bedrijf dan voor de coronacrisis.

Voor persinformatie:
Jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37