Economische Monitor editie 3 verschenen

In de jongste Economische monitor van de provincie Utrecht staan de laatste cijfers over de gevolgen van de corona-crisis op de economie in het algemeen, en de Utrechtse economie in het bijzonder.

Het IMF verwacht voor dit jaar een krimp van 7,5 procent en dat is vergelijkbaar met het meest negatieve scenario van het Centraal Planbureau. Ook Rabobank meldde vorige week een krimp voor de Nederlandse economie te verwachten, waarvan horeca en landbouwsector het sterkst zullen dalen. Wel verwacht de bank dat deze sectoren volgend jaar weer snel zullen opveren terwijl de bouwsector juist het langste last zal hebben van de krimp.

Ook ABN Amro kwam met voorspellingen. Economen van de bank voorzien in het tweede kwartaal een krimp van de Nederlandse economie van 6 procent. Ten eerste omdat de voor Nederland belangrijke exportlanden een langere en meer uitgebreide lockdown opgelegd krijgen. Ten tweede omdat wordt verwacht dat social distancing, ook wel de 1,5 meter economie genoemd, in Nederland in ieder geval tot het einde van 2020 blijft gelden. Om die reden verwachten de economen van ABN Amro ook in het laatste kwartaal van dit jaar en het begin van volgend jaar slechte economische cijfers. Op jaarbasis verwacht ABN Amro een krimp van 3,8 procent.

Forse omzetdaling bedrijven

Uit een enquête onder ruim 500 bedrijven in de Utrechtse recreatiesector blijkt dat 70 procent van de bedrijven de tweede week van april volledig gesloten is gebleven. Nog meer bedrijven, namelijk 80 procent verloor bijna driekwart van het normale aantal bezoekers. Bij driekwart van de bedrijven is een substantiële deel van de omzet voor de komende weken of maanden geannuleerd.

Bedrijven helpen bedrijven

Intussen meldt de Economische Monitor dat enkele grotere bedrijven zoals Unilever en Swinkels Brewers en snellere betaling aan leveranciers toegezegd, terwijl verschillende grootbanken (ABN, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos) uitstel verlenen van de aflossing van hypotheken en kredieten. De koepel Dutch Digital Association biedt het MKB intussen gratis ondersteuning bij versnelde digitalisering (zoals bijvoorbeeld bij het inrichten van e-commerce of het werken-op-afstand). Ook dienstverleners bieden anderen bedrijven hulp aan. Zo levert onder meer een internationaal accountant en een advocatenkantoor gratis eerste hulp aan zzp’ers en MKB bedrijven.

Groei aanvragen noodmaatregel NOW vlakt af

De Economische Monitor van de provincie bevat ook cijfers over de tweede week van de coronamaatregelen van het UWV. Volgens de uitvoeringsinstantie vlakte het aantal aanvragen voor een uitkering, af. De eerste week kwamen er 79.000 aanvragen binnen maar in de afgelopen week vlakte de stijging met 18.000 aanvragen af tot een totaal van 97.000.

Arbeidsmarkt provincie Utrecht

In de provincie Utrecht steeg het aantal lopende WW-uitkeringen sinds het ingaan van de lock down in maart, met 2,5 procent ten opzichte van een maand eerder. Die stijging ligt lager dan in Nederland als geheel. Het aantal nieuwe uitkeringen steeg in maart fors, maar in Utrecht lag ook die stijging onder het landelijk gemiddelde.

WW-uitkeringen bovengemiddeld gestegen

In de arbeidsmarktregio’s midden-Utrecht en groot-Amsterdam is het aantal lopende WW-uitkeringen in de horeca bovengemiddeld is gestegen. Een belangrijk deel van de economie van deze grote steden leunt op horeca en catering; de verplichte sluiting sinds 15 maart is nu in de cijfers te vinden. Uit landelijk onderzoek van bureau Panteia blijkt dat 40 procent van de ondernemers vrijwel direct de kosten verlaagde door afscheid te nemen van flexkrachten. Dat vertaalt zich naar een grote instroom in de WW. In de uitzendbranche laten vrijwel alle Utrechtse arbeidsmarktregio’s een bovengemiddelde stijging zien, met uitzondering van FoodValley.

Vacaturegroei in zorg en onderwijs

Ook op de aanbodzijde van arbeid, ziet de Economische monitor de eerste gevolgen van de lock down duidelijk worden. Mede door de maatregelen van het kabinet, halveerde het aantal vacatures dat online wordt aangeboden. De forse terugval medio maart liep gelijk op aan de afkondiging van de lockdown in de horeca, cultuur en dienstensector. Vacatures die nu wel worden opengezet, komen vooral vanuit de zorg, het onderwijs, de zakelijke diensten en de retailbranche.

Wekelijkse informatie

De monitor wordt samengesteld uit informatie van onder meer de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties en andere koepelorganisaties. Verder bevat de monitor signalen uit diverse bedrijfstakken, economische prognoses en scenario’s op zowel landelijk als ook provinciaal en gemeentelijk niveau. De monitor wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd in het coronadossier op deze website.

Heeft u vragen over de inhoud van de monitor, neem dan contact op met de provincie via taskforce-corona@provincie-utrecht.nl

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl06  36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11