Eén jaar GS: provinciebestuurders over hun passies en plannen

Het provinciebestuur van Utrecht werkt op de kop af alweer een jaar aan de route richting schonere energie, een sterkere economie, meer hoogwaardige natuur voor ons allemaal, betere bereikbaarheid per fiets en ov, meer ruimte voor woningbouw en een goede toekomst voor de landbouw. Een mooi moment om terug te kijken en gelijktijdig het vizier op de toekomst te richten. In zes video’s vertellen Utrechtse provinciebestuurders ieder afzonderlijk over de passie voor hun portefeuille, zaken die al geregeld zijn voor inwoners en over alles wat nog gerealiseerd wordt de komende tijd. 

Vijf nieuwe bestuurders gingen een jaar geleden van start. Zij vormen samen met de provinciesecretaris en de commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht. Als provinciebestuur geven ze namens hun politieke partijen uitvoering aan het coalitieprogramma Nieuwe Energie voor Utrecht. Daarnaast stellen zowel de coronacrisis als de stikstofcrisis dit provinciebestuur voor een nieuwe realiteit met geheel nieuwe opgaven. Het neemt niet weg dat er met positieve en realistische blik vooruit wordt geblikt. 

Commissaris van de Koning Hans Oosters constateert dat er een team zit van bestuurders die elkaar aanvullen en respecteren en in een zeer goede verstandhouding met elkaar de taken oppakken. Op 5 juni 2019 installeerde hij de leden van GS, een week na de presentatie van het coalitieakkoord. “Dit college werkt op een enthousiaste en daadkrachtige wijze samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan een gezonde en duurzame leefomgeving in onze prachtige provincie. Het afgelopen jaar hebben we samen met onze ambtenaren de schouders eronder gezet om, ook in deze moeilijke tijd vast te houden aan onze ambities met oog voor het welbevinden van eenieder in onze provincie”.

De komende week vertelt iedere dag een bestuurder waar hij of zij zich vol overgave voor inzet. Nu en de komende jaren. Bekijk op de pagina met video's over #1iaarGSUtrecht de eerste video van commissaris van de Koning Hans Oosters.