‘Een onzekere samenleving verdient een slagvaardig en betrouwbaar bestuur’

Commissaris van de Koning Hans Oosters ziet grote overeenkomsten tussen de Utrechtse ambities en die van het nieuwe kabinet. Voor een goede uitvoering is echter meer nodig: voldoende middelen, voldoende ruimte, voldoende instrumenten en voldoende vertrouwen. Op deze punten stelt het regeerakkoord nog niet gerust, aldus Oosters in zijn nieuwjaarstoespraak op 12 januari.

Hans Oosters

De uitdagingen waar we voor staan liegen er niet om. De uitvoerende overheden – gemeenten en provincies – lijken hiervoor financieel onvoldoende te worden toegerust. Ook blijft het regeerakkoord vaag over hun eigenstandige positie in de ruimtelijke ordening. Het kabinet spreekt over meer centrale regie, maar dit staat op gespannen voet met de geboden ruimte voor lokale bestuurlijke afwegingen. Daarnaast is een goed juridisch instrumentarium een voorwaarde om decentraal vaart te maken. Centrale sturing mag dan tijdelijk nodig zijn voor een slagvaardige crisisbeheersing, zoals bij de coronacrisis, de meeste bestuurlijke vraagstukken kunnen volgens Oosters uitstekend binnen de bestaande bestuurlijke verhoudingen worden aangepakt. Snelheid ontstaat juist door eendrachtig samenwerkende overheden met een gedeelde visie.

Democratisch en transparant

Het nieuwe kabinet kiest voor een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Daarin zijn nog veel stappen te zetten, betoogt de commissaris. Dat geldt ook voor onze eigen provincie. In het Utrechts Aanbod heeft de regio haar ambities helder uitgesproken. De provincie wil snel oplossingen bieden voor de belangrijkste kopzorgen van de Utrechters: woningen, mobiliteit, duurzame energie, groen dat meegroeit, natuurherstel, vitale en gezonde landbouw en een klimaatbestendige woon- en leefomgeving. Zij wil dat samen en slagvaardig doen, waarbij besluiten democratisch en transparant tot stand komen. Oosters: "Een onzekere samenleving verdient een slagvaardig en betrouwbaar bestuur. 2022 is het jaar waarin we dat met elkaar kunnen realiseren!”

Bekijk hieronder de video van de nieuwjaarstoespraak van Commissaris van de Koning Hans Oosters. Ook kunt u de volledige tekst lezen: nieuwjaarstoespraak.

Nieuwjaarstoespraak van Commissaris van de Koning Hans Oosters.